Oct 15, 2018
Guriddo jqGrid version 5.3.2
Mar 12, 2018
jqGrid version 5.3.1
Jan 4, 2018
Guriddo jqGrid version 5.3.0
May 1, 2017
Guriddo jqGrid version 5.2.1
Nov 21, 2016
Guriddo jqGrid JS version 5.2.0
Jun 8, 2016
Guriddo jqGrid version 5.1.1
Mar 3, 2016
Guriddo jqGrid version 5.1.0
Jan 18, 2016
Guriddo jqGrid version 5.0.2
Oct 19, 2015
Guriddo jqGrid version 5.0.1
Aug 3, 2015
jqGrid version 5.0.0