Skip to content

toomase/ristmike_liikluskaamerad

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

ristmike_liikluskaamerad

Tuvasta inimeste arv, kes ületavad ristmikke liikluskaamerate põhjal.

Jooksuta scriptid selles järjekorras, et pildid alla laadida > töödelda > objektid tuvastada:

  1. 04_salvesta_pildid.R
  2. 05_tuvasta_punane_tuli.R
  3. 06_tee_pilt_vaiksemaks.R
  4. 07_tuvasta_inimesed.R

Lisaks on draft kaustas erinevaid katsetusi, kuidas kogu protsess jooksutada läbi in-real-time (st, etapid tehaks läbi ühekorraga).

Analüüsi põhjal tehtud blogipostitus: http://eilat.ee/2019-09-03-punase-tulega-yle-tee/

About

Tuvasta punase tulega sõiduteed ületavad inimesed liikluskaamerast

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages