Permalink
Browse files

Update i18n-tasks and change CircleCI command (#9104)

* Update i18n-tasks and CircleCI command

* Fix #9088

* Update i18n-tasks

* Fix ast
  • Loading branch information...
Gargron committed Oct 28, 2018
1 parent 11b3ee4 commit 26fe37c41460d6db3b5dd975a86c14fdd8dfadf3
@@ -175,7 +175,7 @@ jobs:
- *attach_workspace
- run: bundle exec i18n-tasks check-normalized
- run: bundle exec i18n-tasks unused
- run: bundle exec i18n-tasks missing-plural-keys
- run: bundle exec i18n-tasks missing -t plural
- run: bundle exec i18n-tasks check-consistent-interpolations
workflows:
@@ -95,7 +95,7 @@ gem 'rdf-normalize', '~> 0.3'
group :development, :test do
gem 'fabrication', '~> 2.20'
gem 'fuubar', '~> 2.3'
gem 'i18n-tasks', '~> 0.9', require: false, git: 'https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git', ref: '7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c'
gem 'i18n-tasks', '~> 0.9', require: false, git: 'https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git', ref: 'ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251'
gem 'pry-byebug', '~> 3.6'
gem 'pry-rails', '~> 0.3'
gem 'rspec-rails', '~> 3.8'
@@ -1,7 +1,7 @@
GIT
remote: https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git
revision: 7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c
ref: 7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c
revision: ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251
ref: ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251
specs:
i18n-tasks (0.9.27)
activesupport (>= 4.0.2)
@@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}
@@ -21,8 +21,7 @@ ast:
hosted_on: Mastodon ta agospiáu en %{domain}
learn_more: Deprendi más
source_code: Códigu fonte
status_count_after:
other: estaos
status_count_after: estaos
terms: Términos del serviciu
user_count_after: usuarios
what_is_mastodon: "¿Qué ye Mastodon?"
@@ -30,22 +30,16 @@ cs:
other_instances: Seznam instancí
privacy_policy: Zásady soukromí
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
one: příspěvek
other: příspěvků
status_count_after: příspěvků
status_count_before: Kteří napsali
terms: Podmínky používání
user_count_after:
one: uživatele
other: uživatelů
user_count_after: uživatelů
user_count_before: Domov
what_is_mastodon: Co je Mastodon?
accounts:
choices_html: 'Volby uživatele %{name}:'
follow: Sledovat
followers:
one: Sledovatel
other: Sledovatelé
followers: Sledovatelé
following: Sledovaní
joined: Připojil/a se v %{date}
link_verified_on: Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno %{date}
@@ -57,9 +51,7 @@ cs:
people_who_follow: Lidé, kteří sledují uživatele %{name}
pin_errors:
following: Musíte již sledovat osobu, kterou chcete podpořit
posts:
one: Toot
other: Tooty
posts: Tooty
posts_tab_heading: Tooty
posts_with_replies: Tooty a odpovědi
reserved_username: Toto uživatelské jméno je rezervováno
@@ -268,9 +260,7 @@ cs:
suspend: Suspendovat
severity: Přísnost
show:
affected_accounts:
one: Jeden účet v databázi byl ovlivněn
other: "%{count} účtů v databázi byl ovlivněn"
affected_accounts: "%{count} účtů v databázi byl ovlivněn"
retroactive:
silence: Odtišit všechny existující účty z této domény
suspend: Zrušit suspenzaci všech existujících účtů z této domény
@@ -562,9 +552,7 @@ cs:
followers_count: Počet sledovatelů
lock_link: Zamkněte svůj účet
purge: Odstranit ze sledovatelů
success:
one: V průběhu utišování sledovatelů z jedné domény...
other: V průběhu utišování sledovatelů z %{count} domén...
success: V průběhu utišování sledovatelů z %{count} domén...
true_privacy_html: Berte prosím na vědomí, že <strong>skutečného soukromí se dá dosáhnout pouze za pomoci end-to-end šifrování</strong>.
unlocked_warning_html: Kdokoliv vás může sledovat a okamžitě vidět vaše soukromé příspěvky. %{lock_link}, abyste mohl/a zkontrolovat a odmítnout sledovatele.
unlocked_warning_title: Váš účet není zamknutý
@@ -575,9 +563,7 @@ cs:
generic:
changes_saved_msg: Změny byly úspěšně uloženy!
save_changes: Uložit změny
validation_errors:
one: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte chybu níže
other: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
validation_errors: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
imports:
preface: Můžete importovat data, která jste exportoval/a z jiné instance, jako například seznam lidí, které sledujete či blokujete.
success: Vaše data byla úspěšně nahrána a nyní budou zpracována v daný čas
@@ -600,9 +586,7 @@ cs:
expires_in_prompt: Nikdy
generate: Vygenerovat
invited_by: 'Byl/a jste pozván/a uživatelem:'
max_uses:
one: 1 použití
other: "%{count} použití"
max_uses: "%{count} použití"
max_uses_prompt: Bez limitu
prompt: Vygenerujte a sdílejte s ostatními odkazy a umožněte jim přístup na tuto instanci
table:
@@ -628,12 +612,8 @@ cs:
action: Zobrazit všechna oznámení
body: Zde najdete stručný souhrn zpráv, které jste zmeškal/a od vaší poslední návštěvy %{since}
mention: "%{name} vás zmínil/a v:"
new_followers_summary:
one: Navíc jste získal/a jednoho nového sledovatele, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
other: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
subject:
one: "Jedno nové oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
other: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
new_followers_summary: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
subject: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
title: Ve vaší absenci...
favourite:
body: 'Váš příspěvek si oblíbil/a %{name}:'
@@ -750,17 +730,11 @@ cs:
statuses:
attached:
description: 'Přiloženo: %{attached}'
image:
one: "%{count} obrázek"
other: "%{count} obrázků"
video:
one: "%{count} video"
other: "%{count} videí"
image: "%{count} obrázků"
video: "%{count} videí"
boosted_from_html: Boostnuto z %{acct_link}
content_warning: 'Varování o obsahu: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'obsahuje nepovolený hashtag: %{tags}'
other: 'obsahuje nepovolené hashtagy: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'obsahuje nepovolené hashtagy: %{tags}'
language_detection: Zjistit jazyk automaticky
open_in_web: Otevřít na webu
over_character_limit: limit %{max} znaků byl překročen
@@ -30,22 +30,16 @@ cy:
other_instances: Rhestr achosion
privacy_policy: Polisi preifatrwydd
source_code: Cod ffynhonnell
status_count_after:
one: statws
other: statws
status_count_after: statws
status_count_before: Pwy ysgrifennodd
terms: Telerau gwasanaeth
user_count_after:
one: defnyddiwr
other: defnyddwyr
user_count_after: defnyddwyr
user_count_before: Cartref i
what_is_mastodon: Beth yw Mastodon?
accounts:
choices_html: 'Dewisiadau %{name}:'
follow: Dilynwch
followers:
one: Dilynwr
other: Dilynwyr
followers: Dilynwyr
following: Yn dilyn
joined: Ymunodd %{date}
media: Cyfryngau
@@ -56,9 +50,7 @@ cy:
people_who_follow: Pobl sy'n dilyn %{name}
pin_errors:
following: Rhaid i ti fod yn dilyn y person yr ydych am ei gymeradwyo yn barod
posts:
one: Tŵt
other: Tŵtiau
posts: Tŵtiau
posts_tab_heading: Tŵtiau
posts_with_replies: Tŵtiau ac atebion
reserved_username: Mae'r enw defnyddior yn neilltuedig
@@ -262,9 +254,7 @@ cy:
suspend: Atal
severity: Difrifoldeb
show:
affected_accounts:
one: Mae un cyfri yn y bas data wedi ei effeithio
other: "%{count} o gyfrifoedd yn y bas data wedi eu hefeithio"
affected_accounts: "%{count} o gyfrifoedd yn y bas data wedi eu hefeithio"
retroactive:
silence: Dad-dawelu pob cyfri presennol o'r parth hwn
suspend: Dad-atal pob cyfrif o'r parth hwn sy'n bodoli
@@ -508,9 +498,7 @@ cy:
generic:
changes_saved_msg: Llwyddwyd i gadw y newidiadau!
save_changes: Cadw newidiadau
validation_errors:
one: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y gwall isod os gwelwch yn dda
other: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y %{count} gwall isod os gwelwch yn dda
validation_errors: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y %{count} gwall isod os gwelwch yn dda
imports:
preface: Mae modd mewnforio data yr ydych wedi allforio o achos arall, megis rhestr o bobl yr ydych yn ei ddilyn neu yn blocio.
success: Uwchlwyddwyd eich data yn llwyddiannus ac fe fydd yn cael ei brosesu mewn da bryd
@@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}
@@ -77,6 +77,4 @@ cs:
expired: vypršel, prosím vyžádejte si nový
not_found: nenalezen
not_locked: nebyl uzamčen
not_saved:
one: '1 chyba zabránila uložení tohoto %{resource}:'
other: "%{count} chyb zabránila uložení tohoto %{resource}:"
not_saved: "%{count} chyb zabránila uložení tohoto %{resource}:"
@@ -77,6 +77,4 @@ cy:
expired: wedi dod i ben, gwnewch gais am un newydd os gwelwch yn dda
not_found: heb ei ganfod
not_locked: heb ei gloi
not_saved:
one: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd 1 gwall:'
other: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd %{count} gwall:'
not_saved: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd %{count} gwall:'
@@ -58,6 +58,4 @@ hr:
expired: je istekao, zatraži novu
not_found: nije nađen
not_locked: nije zaključan
not_saved:
one: '1 greška je zabranila da ovaj %{resource} bude sačuvan:'
other: "%{count} greške su zabranile da ovaj %{resource} bude sačuvan:"
not_saved: "%{count} greške su zabranile da ovaj %{resource} bude sačuvan:"
@@ -77,6 +77,4 @@ pl:
expired: wygasło, poproś o nowe
not_found: nie znaleziono
not_locked: było zablokowane
not_saved:
one: '1 błąd uniemożliwił zapisanie zasobu %{resource}:'
other: 'Błędy (%{count}) uniemożliwiły zapisanie zasobu %{resource}:'
not_saved: 'Błędy (%{count}) uniemożliwiły zapisanie zasobu %{resource}:'
@@ -77,6 +77,4 @@ zh-TW:
expired: 已經過期,請重新申請
not_found: 找不到
not_locked: 並未被鎖定
not_saved:
one: 1 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰
other: "%{count} 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰"
not_saved: "%{count} 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰"
@@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}
@@ -1 +1,2 @@
---
{}
@@ -61,9 +61,7 @@ hr:
generic:
changes_saved_msg: Izmjene su uspješno sačuvane!
save_changes: Sačuvaj izmjene
validation_errors:
one: Nešto ne štima! Vidi grešku ispod
other: Nešto još uvijek ne štima! Vidi %{count} greške ispod
validation_errors: Nešto još uvijek ne štima! Vidi %{count} greške ispod
imports:
preface: Možeš uvesti određene podatke kao što su svi ljudi koje slijediš ili blokiraš u svoj račun na ovoj instanci, sa fajlova kreiranih izvozom sa druge instance.
success: Tvoji podaci su uspješno uploadani i bit će obrađeni u dogledno vrijeme
@@ -76,12 +74,8 @@ hr:
digest:
body: 'Ovo je kratak sažetak propuštenog od tvog prošlog posjeta %{since}:'
mention: "%{name} te je spomenuo:"
new_followers_summary:
one: Imaš novog sljedbenika! Yay!
other: Imaš %{count} novih sljedbenika! Prekrašno!
subject:
one: "1 nova notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
other: "%{count} novih notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
new_followers_summary: Imaš %{count} novih sljedbenika! Prekrašno!
subject: "%{count} novih notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
favourite:
body: 'Tvoj status je %{name} označio kao omiljen:'
subject: "%{name} je označio kao omiljen tvoj status"
@@ -279,10 +279,7 @@ pl:
suspend: Zawieś
severity: Priorytet
show:
affected_accounts:
many: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
one: Dotyczy jednego konta w bazie danych
other: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
affected_accounts: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
retroactive:
silence: Odwołaj wyciszenie wszystkich kont w tej domenie
suspend: Odwołaj zawieszenie wszystkich kont w tej domenie
@@ -577,9 +574,7 @@ pl:
followers_count: Liczba śledzących
lock_link: Zablokuj swoje konto
purge: Przestań śledzić
success:
one: W trakcie usuwania śledzących z jednej domeny…
other: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
success: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
true_privacy_html: Pamiętaj, że <strong>rzeczywista prywatność może zostać uzyskana wyłącznie dzięki szyfrowaniu end-to-end</strong>.
unlocked_warning_html: Każdy może Cię śledzić, dzięki czemu może zobaczyć Twoje niepubliczne wpisy. %{lock_link} aby móc kontrolować, kto Cię śledzi.
unlocked_warning_title: Twoje konto nie jest zablokowane
@@ -786,9 +781,7 @@ pl:
other: "%{count} filmów"
boosted_from_html: Podbito przez %{acct_link}
content_warning: 'Ostrzeżenie o zawartości: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'zawiera niedozwolony hashtag: %{tags}'
other: 'zawiera niedozwolone hashtagi: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'zawiera niedozwolone hashtagi: %{tags}'
language_detection: Automatycznie wykrywaj język
open_in_web: Otwórz w przeglądarce
over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony
@@ -1 +1,2 @@
---
{}
@@ -30,22 +30,16 @@ sk:
other_instances: Zoznam ďalších inštancií
privacy_policy: Ustanovenia o súkromí
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
one: status
other: statusy
status_count_after: statusy
status_count_before: Ktorí napísali
terms: Podmienky užívania
user_count_after:
one: užívateľ
other: užívateľov
user_count_after: užívateľov
user_count_before: Domov pre
what_is_mastodon: Čo je Mastodon?
accounts:
choices_html: "%{name}vé voľby:"
follow: Sledovať
followers:
one: Následovateľ
other: Sledovatelia
followers: Sledovatelia
following: Sledovaní
joined: Pridal/a sa %{date}
media: Médiá
@@ -56,9 +50,7 @@ sk:
people_who_follow: Ľudia sledujúci %{name}
pin_errors:
following: Musíš už následovať toho človeka, ktorého si praješ zviditeľniť
posts:
one: Príspevok
other: Príspevky
posts: Príspevky
posts_tab_heading: Príspevky
posts_with_replies: Príspevky s odpoveďami
reserved_username: Prihlasovacie meno je rezervované
@@ -746,9 +738,7 @@ sk:
other: "%{count} videí"
boosted_from_html: Povýšené od %{acct_link}
content_warning: 'Varovanie o obsahu: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'obsahuje nepovolený haštag: %{tags}'
other: 'obsahuje nepovolené haštagy: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'obsahuje nepovolené haštagy: %{tags}'
language_detection: Zisti jazyk automaticky
open_in_web: Otvor v okne prehliadača
over_character_limit: limit počtu %{max} znakov bol presiahnutý
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 26fe37c

Please sign in to comment.