Skip to content
Permalink
Browse files

Important Slovak grammar fixes (#10585)

* Important grammar fixes for SK Devise translation

* Important Slovak grammar fixes

* Update devise.sk.yml

* Important Slovak grammar fixes

Last batch for today :-)

* Update devise.sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml
  • Loading branch information...
marek-lach authored and ykzts committed Apr 15, 2019
1 parent b2d9dcf commit 9254bbe87571407c1593aaf0abc0ae0d1d68dc7b
Showing with 59 additions and 59 deletions.
  1. +19 −19 config/locales/devise.sk.yml
  2. +40 −40 config/locales/sk.yml
@@ -3,7 +3,7 @@ sk:
devise:
confirmations:
confirmed: Tvoja emailová adresa bola úspešne overená.
send_instructions: O niekoľko minút obdržíš email s inštrukciami ako potvrdiť svoj účet. Prosím, skontroluj si aj zložku spam, ak sa k tebe toto potvrdenie nedostalo.
send_instructions: O niekoľko minút obdržíš email s pokynmi ako potvrdiť svoj účet. Prosím, skontroluj si aj zložku spam, ak sa k tebe toto potvrdenie nedostalo.
send_paranoid_instructions: Ak sa tvoja emailová adresa nachádza v našej databázi, o niekoľko minút obdržíš email s pokynmi ako potvrdiť svoj účet. Prosím, skontroluj aj zložku spam, ak sa k tebe toto potvrdenie nedostalo.
failure:
already_authenticated: Už si prihlásený/á.
@@ -18,20 +18,20 @@ sk:
unconfirmed: Pred pokračovaním musíš potvrdiť svoj email.
mailer:
confirmation_instructions:
action: Potvŕď emailovú adresu
action: Potvrď emailovú adresu
action_with_app: Potvrď a vráť sa na %{app}
explanation: S touto emailovou adresou si si vytvoril/a účet na %{host}. Si iba jeden klik od jeho aktivácie. Pokiaľ si to ale nebol/a ty, prosím ignoruj tento email.
extra_html: Prosím pozri sa aj na <a href="%{terms_path}"> pravidlá tohto servera,</a> a <a href="%{policy_path}"> naše užívaťeľské podiemky</a>.
subject: 'Mastodon: Potvrdzovacie inštrukcie pre %{instance}'
extra_html: Prosím, pozri sa aj na <a href="%{terms_path}"> pravidlá tohto servera,</a> a <a href="%{policy_path}"> naše užívaťeľské podiemky</a>.
subject: 'Mastodon: Potvrdzovacie pokyny pre %{instance}'
title: Potvrď emailovú adresu
email_changed:
explanation: 'Emailová adresa tvojho účtu bude zmenená na:'
extra: Pokiaľ si nezmenil/a svoj email, je pravdepodobné že niekto iný získal prístup k tvojmu účtu. Naliehavo preto prosím zmeň svoje heslo, alebo kontaktuj administrátora tohto serveru pokiaľ si vymknutý/á zo svojho účtu.
extra: Ak si nezmenil/a svoj email, je pravdepodobné, že niekto iný získal prístup k tvojmu účtu. Naliehavo preto prosím zmeň svoje heslo, alebo kontaktuj administrátora tohto serveru, pokiaľ si vymknutý/á zo svojho účtu.
subject: 'Mastodon: Emailová adresa bola zmenená'
title: Nová emailová adresa
password_change:
explanation: Heslo k tvojmu účtu bolo zmenené.
extra: Ak si heslo nezmenil/a, je pravdepodobné že niekto iný získal prístup k tvojmu účtu. Naliehavo preto prosím zmeň svoje heslo, alebo kontaktuj administrátora tohto serveru pokiaľ si vymknutý/á zo svojho účtu.
extra: Ak si heslo nezmenil/a, je pravdepodobné, že niekto iný získal prístup k tvojmu účtu. Naliehavo preto prosím zmeň svoje heslo, alebo kontaktuj administrátora tohto serveru, pokiaľ si vymknutý/á zo svojho účtu.
subject: 'Mastodon: Heslo bolo zmenené'
title: Heslo bolo zmenené
reconfirmation_instructions:
@@ -42,17 +42,17 @@ sk:
reset_password_instructions:
action: Zmeň svoje heslo
explanation: Vyžiadal/a si si nové heslo pre svoj účet.
extra: Pokiaľ si túto akciu nevyžiadal/a, prosím ignoruj tento email. Tvoje heslo nebude zmenené pokiaľ nepostúpiš na adresu uvedenú vyššie a vytvoríš si nové.
subject: 'Mastodon: Inštrukcie pre obnovu hesla'
extra: Ak si túto akciu nevyžiadal/a, prosím ignoruj tento email. Tvoje heslo nebude zmenené pokiaľ nepostúpiš na adresu uvedenú vyššie a vytvoríš si nové.
subject: 'Mastodon: Pokyny pre obnovu hesla'
title: Nastav nové heslo
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Inštrukcie pre odomknutie účtu'
subject: 'Mastodon: Pokyny na odomknutie účtu'
omniauth_callbacks:
failure: Nebolo možné ťa overiť %{kind}, z dôvodu, že "%{reason}".
failure: Nebolo možné ťa overiť z %{kind}, lebo "%{reason}".
success: Úspešné overenie z účtu %{kind}.
passwords:
no_token: Túto stránku nemôžete navštíviť pokiaľ neprichádzate z emailu s inštrukciami na obnovu hesla. Pokiaľ prichádzate z tohto emailu, prosím uistite sa že ste použili celú URL z emailu.
send_instructions: Pokiaľ sa tvoja emailová adresa nachádza v databázi, tak o niekoľko minút obdržíš email s inštrukciami ako nastaviť nové heslo. Ak máš pocit, že si email neobdržal/a, prosím skontroluj aj svoju spam zložku.
no_token: Túto stránku nemôžeš navštíviť, ak neprichádzaš z emailu s pokynmi na obnovu hesla. Pokiaľ prichádzaš z tohto emailu, prosím uisti sa že si použil/a celú URL adresu z emailu.
send_instructions: Ak sa tvoja emailová adresa nachádza v databázi, tak o niekoľko minút obdržíš email s pokynmi ako nastaviť nové heslo. Ak máš pocit, že si email neobdržal/a, prosím skontroluj aj svoju spam zložku.
send_paranoid_instructions: Ak sa tvoja emailová adresa nachádza v databázi, za chvíľu obdržíš odkaz pre obnovu hesla na svoj email. Skontroluj ale prosím aj svoj spam, ak tento email nevidíš.
updated: Tvoje heslo bolo úspešne zmenené. Teraz si prihlásený/á.
updated_not_active: Tvoje heslo bolo úspešne zmenené.
@@ -66,9 +66,9 @@ sk:
update_needs_confirmation: Účet bol úspešne pozmenený, ale ešte potrebujeme overiť tvoju novú emailovú adresu. Pre overenie prosím klikni na link v správe ktorú si dostal/a na email. Takisto ale skontroluj aj svoju spam zložku, ak sa ti zdá, že si tento email nedostal/a.
updated: Tvoj účet bol úspešne aktualizovaný.
sessions:
already_signed_out: Odhlásil/a si sa úspešné.
signed_in: Prihlásil/a si sa úspešné.
signed_out: Odhlásil/a si sa úspešné.
already_signed_out: si sa úspešne odhlásil/a.
signed_in: Prihlásil/a si sa úspešne.
signed_out: Odhlásil/a si sa úspešne.
unlocks:
send_instructions: O niekoľko minút obdržíš email s pokynmi, ako nastaviť nové heslo. Prosím, skontroluj ale aj svoju spam zložku, pokiaľ sa ti zdá, že si tento email nedostal/a.
send_paranoid_instructions: Ak tvoj účet existuje, o niekoľko minút obdržíš email s pokynmi ako si ho odomknúť. Prosím, skontroluj ale aj svoju spam zložku, pokiaľ sa ti zdá, že si tento email nedostal/a.
@@ -79,8 +79,8 @@ sk:
confirmation_period_expired: musí byť potvrdený do %{period}, prosím požiadaj o nový
expired: vypŕšal, prosím, vyžiadaj si nový
not_found: nenájdený
not_locked: nebol uzamknutý
not_locked: nebol zamknutý
not_saved:
few: "%{resource} nebol uložený kôli %{count} chybám:"
one: "%{resource} nebol uložený kôli chybe:"
other: "%{resource} nebol uložený kôli %{count} chybám:"
few: "%{resource} nebol uložený kvôli %{count} chybám:"
one: "%{resource} nebol uložený kvôli chybe:"
other: "%{resource} nebol uložený kvôli %{count} chybám:"
@@ -20,9 +20,9 @@ sk:
extended_description_html: |
<h3>Pravidlá</h3>
<p>Žiadne zatiaľ uvedené nie sú</p>
federation_hint_html: S účtom na %{instance} budeš môcť následovať ľúdí na hociakom inom Mastodon serveri, ale aj inde.
federation_hint_html: S účtom na %{instance} budeš môcť následovať ľúdí na hociakom Mastodon serveri, ale aj inde.
generic_description: "%{domain} je jeden server v sieti"
get_apps: Vyskúšaj mobilnú aplikáciu
get_apps: Vyskúšaj aplikácie
hosted_on: Mastodon hostovaný na %{domain}
learn_more: Zisti viac
privacy_policy: Ustanovenia o súkromí
@@ -32,22 +32,22 @@ sk:
status_count_after:
few: príspevkov
one: príspevok
other: príspevkov
other: príspevky
status_count_before: Ktorí napísali
tagline: Následuj kamarátov, a objavuj nových
terms: Podmienky užívania
user_count_after:
few: užívatelia
few: užívateľov
one: užívateľ
other: užívateľov
other: užívatelia
user_count_before: Domov pre
what_is_mastodon: Čo je Mastodon?
accounts:
choices_html: "%{name}vé voľby:"
follow: Sleduj
follow: Následuj
followers:
few: Sledovatelia
one: Sledujúci
few: Sledovateľov
one: Sledovateľ
other: Sledovatelia
following: Sledovaní
joined: Pridal/a sa v %{date}
@@ -70,9 +70,9 @@ sk:
reserved_username: Prihlasovacie meno je rezervované
roles:
admin: Administrátor
bot: Automat
bot: Bot
moderator: Moderátor
unavailable: Profil je nedostupný
unavailable: Profil nieje dostupný
unfollow: Prestaň sledovať
admin:
account_actions:
@@ -90,7 +90,7 @@ sk:
by_domain: Doména
change_email:
changed_msg: Email k tomuto účtu bol úspešne zmenený!
current_email: Súčastný email
current_email: Súčasný email
label: Zmeň email
new_email: Nový email
submit: Zmeň email
@@ -103,54 +103,54 @@ sk:
disable: Zablokuj
disable_two_factor_authentication: Zakáž 2FA
disabled: Blokovaný
display_name: Zobraziť meno
display_name: Ukáž meno
domain: Doména
edit: Uprav
email: Email
email_status: Stav emailu
enable: Povoliť
enable: Povoľ
enabled: Povolený
feed_url: URL časovej osi
feed_url: URL adresa časovej osi
followers: Sledujúci
followers_url: URL sledujúcich
followers_url: URL adresa sledujúcich
follows: Sledovania
header: Hlavička
inbox_url: URL prijatých správ
inbox_url: URL adresa prijatých správ
invited_by: Pozvaný/á užívateľom
ip: IP
ip: IP adresa
joined: Pridal/a sa
location:
all: Všetko
local: Miestne
remote: Federované
title: Lokácia
title: Umiestnenie
login_status: Stav prihlásenia
media_attachments: Prílohy
memorialize: Zmeniť na "Navždy budeme spomínať"
memorialize: Zmeň na "Navždy budeme spomínať"
moderation:
active: Aktívny
active: Aktívny/a
all: Všetko
pending: Čakajúci
silenced: Umlčané
suspended: Vylúčený/á
title: Moderácia
moderation_notes: Moderátorské poznámky
most_recent_activity: Posledná aktivita
most_recent_ip: Posledná IP
most_recent_ip: Posledná IP adresa
no_limits_imposed: Nie sú stanovené žiadné obmedzenia
not_subscribed: Neodoberá
outbox_url: URL poslaných
pending: Vyžaduje posúdenie
perform_full_suspension: Vylúč
profile_url: URL profilu
profile_url: URL adresa profilu
promote: Povýš
protocol: Protokol
public: Verejná os
public: Verejná časová os
push_subscription_expires: PuSH odoberanie expiruje
redownload: Obnov profil
reject: Odmietni
remove_avatar: Odstrániť avatár
remove_header: Odstráň hlavičku
remove_avatar: Vymaž avatar
remove_header: Vymaž hlavičku
resend_confirmation:
already_confirmed: Tento užívateľ je už potvrdený
send: Odošli potvrdzovací email znovu
@@ -165,7 +165,7 @@ sk:
staff: Člen
user: Užívateľ
salmon_url: Salmon adresa
search: Hľadať
search: Hľadaj
shared_inbox_url: URL zdieľanej schránky
show:
created_reports: Vytvorené hlásenia
@@ -177,11 +177,11 @@ sk:
suspended: Zablokovaní
title: Účty
unconfirmed_email: Nepotvrdený email
undo_silenced: Zrušiť stíšenie
undo_silenced: Zruš stíšenie
undo_suspension: Zruš blokovanie
unsubscribe: Prestaň odoberať
username: Prezývka
warn: Varovať
warn: Varuj
web: Web
action_logs:
actions:
@@ -228,7 +228,7 @@ sk:
disable: Zakázať
disabled_msg: Emoji bolo úspešne zakázané
emoji: Emotikony
enable: Povoliť
enable: Povoľ
enabled_msg: Emoji bolo úspešne povolené
image_hint: PNG do 50KB
listed: V zozname
@@ -241,7 +241,7 @@ sk:
unlisted: Nie je na zozname
update_failed_msg: Nebolo možné aktualizovať toto emoji
updated_msg: Emoji bolo úspešne aktualizované!
upload: Nahrať
upload: Nahraj
dashboard:
backlog: odložené aktivity
config: Nastavenia
@@ -253,7 +253,7 @@ sk:
features: Vymoženosti
hidden_service: Federácia so skrytými službami
open_reports: otvorené hlásenia
recent_users: Nedávny užívatelia
recent_users: Nedávni užívatelia
search: Celofrázové vyhľadávanie
single_user_mode: Jednouživateľské rozhranie
software: Softvér
@@ -266,7 +266,7 @@ sk:
week_users_new: užívateľov počas tohto týždňa
domain_blocks:
add_new: Pridaj nové doménové blokovanie
created_msg: Doména je v procese blokovania
created_msg: Doména je v štádiu blokovania
destroyed_msg: Blokovanie domény bolo zrušené
domain: Doména
new:
@@ -285,7 +285,7 @@ sk:
rejecting_media: odmietanie médiálnych súborov
rejecting_reports: odmietané hlásenia
severity:
silence: utíšené
silence: stíšený
suspend: vylúčený
show:
affected_accounts:
@@ -329,23 +329,23 @@ sk:
total_reported: Nahlásenia o nich
total_storage: Mediálne prílohy
invites:
deactivate_all: Pozastaviť všetky
deactivate_all: Pozastav všetky
filter:
all: Všetky
available: Dostupné
expired: Vypršalo
title: Filtrovať
title: Filtruj
title: Pozvánky
relays:
add_new: Pridaj novú priechodnú oporu
add_new: Pridaj nový federovací mostík
delete: Vymaž
description_html: "<strong>Federovací mostík</strong> je prechodný server ktorý obmieňa veľké množstvá verejných príspevkov medzi tými servermi ktoré na od neho odoberajú, aj doňho prispievajú. <strong>Môže to pomôcť malým a stredným instanciám objavovať federovaný obsah</strong>, čo inak vyžaduje aby miestni užívatelia ručne následovali iných ľudí zo vzdialených instancií."
disable: Pozastav
disabled: Zastavené
enable: Povoľ
enable_hint: Ak povolíš, tvoj server bude odoberať všetky verejné príspevky z tohto mostu, a začne posielať verejné príspevky tvojho servera na tento most.
enabled: Povolené
inbox_url: URL mostu
inbox_url: URL adresa mostu
pending: Čakám na povolenie od prechodného mostu
save_and_enable: Uložiť a povoliť
setup: Nastav prepojenie s mostom
@@ -360,7 +360,7 @@ sk:
report: nahlás
action_taken_by: Zákrok vykonal/a
are_you_sure: Si si istý/á?
assign_to_self: Priraď k sebe
assign_to_self: Priraď sebe
assigned: Priradený moderátor
comment:
none: Žiadne
@@ -380,7 +380,7 @@ sk:
resolved: Vyriešené
resolved_msg: Hlásenie úspešne vyriešené!
status: Stav
title: Reporty
title: Hlásenia
unassign: Odobrať
unresolved: Nevyriešené
updated_at: Aktualizované
@@ -392,7 +392,7 @@ sk:
desc_html: Ak je prezývok viacero, každú oddeľte čiarkou. Možno zadať iba miestne, odomknuté účty. Pokiaľ necháte prázdne, je to pre všetkých miestnych administrátorov.
title: Štandardní následovníci nových užívateľov
contact_information:
email: Pracovný e-mail
email: Pracovný email
username: Kontaktné užívateľské meno
custom_css:
desc_html: Uprav vzhľad pomocou CSS, ktoré je načítané na každej stránke

0 comments on commit 9254bbe

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.