Permalink
Browse files

i18n: Update Polish translation (#9674)

* i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* i18n-tasks normalize

* Update config/locales/pl.yml

Co-Authored-By: m4sk1n <me@m4sk.in>
  • Loading branch information...
m4sk1n authored and ykzts committed Jan 9, 2019
1 parent bc3a6dd commit af74491bc8ec9a2ca2430754042c7ba14502bd5c
@@ -343,7 +343,7 @@
"upload_area.title": "Przeciągnij i upuść aby wysłać",
"upload_button.label": "Dodaj zawartość multimedialną (JPEG, PNG, GIF, WebM, MP4, MOV)",
"upload_form.description": "Wprowadź opis dla niewidomych i niedowidzących",
"upload_form.focus": "Przytnij",
"upload_form.focus": "Dopasuj podgląd",
"upload_form.undo": "Usuń",
"upload_progress.label": "Wysyłanie...",
"video.close": "Zamknij film",
@@ -18,6 +18,7 @@ pl:
mailer:
confirmation_instructions:
action: Zweryfikuj adres e-mail
action_with_app: Potwierdź i wróć do %{app}
explanation: Utworzyłeś(-aś) konto na %{host} podając ten adres e-mail. Jedno kliknięcie dzieli Cię od aktywacji tego konta. Jeżeli to nie Ty, zignoruj ten e-mail.
extra_html: Przeczytaj też <a href="%{terms_path}">regulamin instancji</a> i <a href="%{policy_path}">nasze zasady użytkowania</a>.
subject: 'Mastodon: Instrukcje weryfikacji adresu e-mail na %{instance}'
@@ -78,6 +78,9 @@ pl:
moderator: Moderator
unfollow: Przestań śledzić
admin:
account_actions:
action: Wykonaj działanie
title: Wykonaj działanie moderacyjne na %{acct}
account_moderation_notes:
create: Pozostaw notatkę
created_msg: Pomyślnie dodano notatkę moderacyjną!
@@ -97,6 +100,7 @@ pl:
confirm: Potwierdź
confirmed: Potwierdzono
confirming: Potwierdzanie
deleted: Usunięto
demote: Degraduj
disable: Dezaktywuj
disable_two_factor_authentication: Wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe
@@ -110,10 +114,13 @@ pl:
enabled: Aktywowano
feed_url: Adres kanału
followers: Śledzący
followers_local: "(%{local} lokalnych)"
followers_url: Adres śledzących
follows: Śledzeni
inbox_url: Adres skrzynki
invited_by: Zaproszony(-a) przez
ip: Adres IP
joined: Dołączył(-a)
location:
all: Wszystkie
local: Lokalne
@@ -140,7 +147,7 @@ pl:
protocol: Protokół
public: Publiczne
push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasa
redownload: Odśwież awatar
redownload: Odśwież profil
remove_avatar: Usun awatar
resend_confirmation:
already_confirmed: To konto zostało już potwierdzone
@@ -172,12 +179,14 @@ pl:
undo_suspension: Cofnij zawieszenie
unsubscribe: Przestań subskrybować
username: Nazwa użytkownika
warn: Ostrzeż
web: Sieć
action_logs:
actions:
assigned_to_self_report: "%{name} przypisał(a) sobie zgłoszenie %{target}"
change_email_user: "%{name} zmienił(a) adres e-mail użytkownika %{target}"
confirm_user: "%{name} potwierdził(a) adres e-mail użytkownika %{target}"
create_account_warning: "%{name} wysłał(a) ostrzeżenie do %{target}"
create_custom_emoji: "%{name} dodał(a) nowe emoji %{target}"
create_domain_block: "%{name} zablokował(a) domenę %{target}"
create_email_domain_block: "%{name} dodał(a) domenę e-mail %{target} na czarną listę"
@@ -289,6 +298,9 @@ pl:
create: Utwórz blokadę
title: Nowa blokada domeny e-mail
title: Blokowanie domen e-mail
followers:
back_to_account: Wróć do konta
title: Śledzący %{acct}
instances:
title: Znane instancje
invites:
@@ -443,6 +455,12 @@ pl:
unhide: Pokazuj w katalogu
visible: Widoczne
title: Administracja
warning_presets:
add_new: Dodaj nowy
delete: Usuń
edit: Edytuj
edit_preset: Edytuj szablon ostrzeżenia
title: Zarządzaj szablonami ostrzeżeń
admin_mailer:
new_report:
body: Użytkownik %{reporter} zgłosił(a) %{target}
@@ -915,6 +933,22 @@ pl:
explanation: Zażądałeś pełnej kopii zapasowej konta na Mastodonie. Jest ona dostępna do pobrania!
subject: Twoje archiwum jest gotowe do pobrania
title: Odbiór archiwum
warning:
explanation:
disable: Kiedy Twoje konto jest wyłączone, Twoje dane pozostają na serwerze, ale nie możesz wykonywać żadnych działań, zanim zostanie odblokowane.
silence: Kiedy Twoje konto jest ograniczone, tylko osoby które je śledzą będą widzieć Twoje wpisy. Może ono też przestać być widoczne na publicznych listach. Inni wciąż mogą zacząć Cię śledzić.
suspend: Twoje konto zostało zawieszone i wszystkie Twoje wpisy wraz z zawartością multimedialną zostały nieodwracalnie usunięte z tego serwera i serwerów, których użytkownicy śledzili Cię.
review_server_policies: Przejrzyj zasady serwera
subject:
disable: Twoje konto %{acct} zostało wyłączone
none: Ostrzeżenie dla %{acct}
silence: Twoje konto %{acct} zostało ograniczone
suspend: Twoje konto %{acct} zostało zawieszone
title:
disable: Konto wyłączone
none: Ostrzeżenie
silence: Konto ograniczone
suspend: Konto zawieszone
welcome:
edit_profile_action: Skonfiguruj profil
edit_profile_step: Możesz dostować profil wysyłając awatar, obraz nagłówka, zmieniając wyświetlaną nazwę i wiele więcej. Jeżeli chcesz, możesz zablokować konto, aby kontrolować, kto może Cię śledzić.
@@ -2,6 +2,13 @@
pl:
simple_form:
hints:
account_warning_preset:
text: Możesz korzystać ze składni której używasz we wpisach, takiej jak adresy URL, hashtagi i wspomnienia
admin_account_action:
send_email_notification: Użytkownik otrzyma informację, co stało się z jego kontem
text_html: Możesz używać składni której używasz we wpisach. Możesz <a href="%{path}">dodać szablon ostrzeżenia</a> aby zaoszczędzić czas
type_html: Wybierz co chcesz zrobić z <strong>%{acct}</strong>
warning_preset_id: Nieobowiązkowe. Możesz dodać niestandardowy tekst do końcowki szablonu
defaults:
autofollow: Osoby, które zarejestrują się z Twojego zaproszenia automatycznie zaczną Cię śledzić
avatar: PNG, GIF lub JPG. Maksymalnie %{size}. Zostanie zmniejszony do %{dimensions}px
@@ -35,6 +42,18 @@ pl:
fields:
name: Nazwa
value: Zawartość
account_warning_preset:
text: Tekst szablonu
admin_account_action:
send_email_notification: Powiadom użytkownika mailem
text: Niestandardowe ostrzeżenie
type: Działanie
types:
disable: Wyłącz
none: Nie rób niczego
silence: Wycisz
suspend: Zawieś i nieodwracalnie usuń dane konta
warning_preset_id: Użyj szablonu ostrzeżenia
defaults:
autofollow: Zapraszaj do śledzenia swojego konta
avatar: Awatar

0 comments on commit af74491

Please sign in to comment.