Wicket kaaswinkel voorbeeld
Java CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
resources
.gitignore
README.md

README.md

Cheesr

Voor interne cursusdoeleinden de resources voor de kaaswinkel uit Wicket in Action.

Werkwijze

Genereer een Wicket quickstart in je workspace door de instructies op deze Wicket pagina te volgen. Gebruik de volgende groupid en artifactid:

groupId: nl.topicus.cheesr
artifactId: cheesr

Kopieer het gegenereerde commandline commando en plak deze in een shell (of dos prompt).

Download de voorbeeldcode van dit project (zie de tags) en pak het ergens uit.

Kopieer dan de domein en service directories naar je project folder onder src/main/java/nl/topicus/cursus/cheesr

Kopieer de style folder uit de mockup directory naar src/main/webapp/

Maak een nieuwe package "nl.topicus.cheesr.pages" en copieer de html files uit de mockup directory naar deze package.

Maak dan een class Index in die package en laat die van WebPage extenden.

Pas de WicketApplication class aan zodat Index je nieuwe home page wordt.

Run de jetty Start class uit de src/test/java/nl/topicus/cursus/cheesr directory, of voer mvn jetty:run uit op de commandline.

Implementeer daarna de voorbeelden uit hoofdstuk 3 van Wicket in Action.

Je kan de volgende opdrachten doen:

 1. implementeer de Index page met de volgende componenten:
 • listview voor de kazen
 • labels voor de kaas properties
 • link voor de toevoegen link
 • listview voor de shopping cart
 • link voor het verwijderen van een kaas uit de cart
 • labels voor de kaas properties in de cart
 • label voor het totaal bedrag van de waarde van de inhoud van de cart
 • paging gedrag voor de kazen (pagingnavigator en pageablelistview)
 1. implementeer de listview van de kazen met een loadable detachable model voor de List objecten
 2. implementeer de lijst van kazen met een DataView en IDataProvider ipv listview
 3. implementeer de navigatie naar de CheckOutPage (de knop Checkout)
 4. implementeer de CheckoutPage:
 • form en fields voor de adresgegevens
 • zorg dat de cart meegegeven wordt aan de checkout pagina
 • listview voor de shoppingcart (inclusief de verwijder link en het totaal)
 • de knop voor het afronden van het bestelproces kan gewoon naar de indexpagina verwijzen (evt loggen dat er een transactie is afgerond)
 1. refactor de shoppingcart naar een Panel (refactoringnaam: Extract Panel) en pas de index en checkout page aan zodat deze je nieuwe panel gebruiken