Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

61 lines (55 sloc) 3.187 kb
<?php
/**
* Danish (Denmark) language pack
* @package blog
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('blog', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('da_DK', $lang) && is_array($lang['da_DK'])) {
$lang['da_DK'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['da_DK']);
} else {
$lang['da_DK'] = $lang['en_US'];
}
$lang['da_DK']['ArchiveWidget']['DispBY'] = 'Vis efter';
$lang['da_DK']['ArchiveWidget']['MONTH'] = 'måned';
$lang['da_DK']['ArchiveWidget']['YEAR'] = 'år';
$lang['da_DK']['BlogEntry']['AU'] = 'Forfatter';
$lang['da_DK']['BlogEntry']['BBH'] = 'BBCode hjælp';
$lang['da_DK']['BlogEntry']['CN'] = 'Indhold';
$lang['da_DK']['BlogEntry']['DT'] = 'Dato';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['EDITTHIS'] = 'Rediger dette indlæg';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['POSTEDBY'] = 'Indsendt af';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['POSTEDON'] = 'd. ';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['TAGS'] = 'Tags:';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['UNPUBLISHTHIS'] = 'Upubliceret dette indlæg';
$lang['da_DK']['BlogEntry.ss']['VIEWALLPOSTTAGGED'] = 'Vis alle indlæg tagged ';
$lang['da_DK']['BlogEntry']['TS'] = 'Tags (kommasep.)';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['HAVENTPERM'] = 'At sende indlæg kræver er en administrativ opgave. Log venligst ind.';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['POST'] = 'Send blog indlæg';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['RSSFEED'] = 'RSS feed af denne blog';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['SJ'] = 'Emne';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['SPUC'] = 'Husk at seperere tags med komma';
$lang['da_DK']['BlogHolder.ss']['NOENTRIES'] = 'Der er ingen blog indlæg';
$lang['da_DK']['BlogHolder.ss']['VIEWINGTAGGED'] = 'Se indlæg tagged med';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['SUCCONTENT'] = 'Tillykke, SilverStripe blog modul er installeret succesfuldt. Dette blog indlæg kan du trygt slette. Du kan konfigurere bloggen som du har lyst (f.eks. widgets placeret i sidepanelet)';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['SUCTAGS'] = 'Silverstripe, blog';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['SUCTITLE'] = 'SilverStripe Blog modul installeret succesfuldt';
$lang['da_DK']['BlogHolder']['TE'] = 'F.eks. sport, personligt, science fiction';
$lang['da_DK']['BlogManagementWidget']['COMADM'] = 'Kommentaradministration';
$lang['da_DK']['BlogManagementWidget.ss']['LOGOUT'] = 'Log ud';
$lang['da_DK']['BlogManagementWidget.ss']['POSTNEW'] = 'Send et nyt blog indlæg';
$lang['da_DK']['BlogManagementWidget']['UNM1'] = 'Du har 1 uvurderet kommentar';
$lang['da_DK']['BlogManagementWidget']['UNMM'] = 'Du har %d uvurderet kommentarer';
$lang['da_DK']['BlogSummary.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['BlogSummary.ss']['POSTEDON'] = 'd. ';
$lang['da_DK']['RSSWidget']['CT'] = 'Brugerdefineret title for dette feed';
$lang['da_DK']['RSSWidget']['NTS'] = 'Antal af viste indlæg ';
$lang['da_DK']['RSSWidget']['URL'] = 'URL eller RSS Feed';
$lang['da_DK']['TagCloudWidget']['LIMIT'] = 'Begrænsning af antalle af tags';
$lang['da_DK']['TagCloudWidget']['SBAL'] = 'alfabet';
$lang['da_DK']['TagCloudWidget']['SBFREQ'] = 'frekvens';
$lang['da_DK']['TagCloudWidget']['SORTBY'] = 'Sorter efter';
$lang['da_DK']['TagCloudWidget']['TILE'] = 'Titel';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.