Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (40 sloc) 1.7 KB
#Opret T_AFDKLASSE tabel:
CREATE TABLE T_AFDKLASSE (
K_SGH VARCHAR(4) NOT NULL,
K_AFD VARCHAR(3) NOT NULL,
V_AFDNAVN VARCHAR(120),
K_FRADTO DATE NOT NULL,
D_TILDTO DATE,
D_AJODTO DATE,
C_SPECIALE1 VARCHAR(3),
C_SPECIALE2 VARCHAR(3),
C_SPECIALE3 VARCHAR(3),
C_SPECIALE4 VARCHAR(3)
) ENGINE=InnoDB COLLATE=utf8_bin;
#Log ind i MYSQL, med rettigheder til at åbne lokale filer:
mysql --local-infile=1 -u <bruger -p HAIBA
#Indlæs csv fil med data
LOAD DATA local INFILE './database/fgr.T_AFDKLASSE.csv' INTO TABLE T_AFDKLASSE FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (K_SGH,K_AFD,V_AFDNAVN,K_FRADTO,D_TILDTO,D_AJODTO,C_SPECIALE1,C_SPECIALE2,C_SPECIALE3,C_SPECIALE4);
#Opret T_SGHKLASSE tabel:
CREATE TABLE T_SGHKLASSE (
K_SGH VARCHAR(4) NOT NULL,
V_SGHNAVN VARCHAR(120),
K_FRADTO DATE NOT NULL,
D_TILDTO DATE,
D_AJODTO DATE,
C_INSTART VARCHAR(3),
C_SGHTYPE VARCHAR(1)
) ENGINE=InnoDB COLLATE=utf8_bin;
#Indlæs csv fil med data
LOAD DATA local INFILE './database/fgr.T_SGHKLASSE.csv' INTO TABLE T_SGHKLASSE FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (K_SGH,V_SGHNAVN,K_FRADTO,D_TILDTO,D_AJODTO,C_INSTART,C_SGHTYPE);
#Opret T_SKSKLASSE tabel:
CREATE TABLE T_SKSKLASSE (
K_KODETYPE VARCHAR(3),
K_SKS VARCHAR(10) NOT NULL,
V_BETYDNING VARCHAR(120),
K_FRADTO DATE NOT NULL,
D_TILDTO DATE,
D_AJODTO DATE
) ENGINE=InnoDB COLLATE=utf8_bin;
#Indlæs csv fil med data
LOAD DATA local INFILE './database/fgr.T_SKSKLASSE.csv' INTO TABLE T_SKSKLASSE FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (K_KODETYPE,K_SKS,V_BETYDNING,K_FRADTO,D_TILDTO,D_AJODTO);