NSI bemyndigelses service
Java Groovy
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bemyndigelse-integration-test
bemyndigelse-migrering
bemyndigelse-shared-test
bemyndigelse-shared
bemyndigelsesservice
documentation
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
pom.xml

README.md

Bemyndigelsesservice

Build Release

To build version 1.6 e.g.:

mvn -DreleaseVersion=1.6 -DdevelopmentVersion=1.7-SNAPSHOT -DautoVersionSubmodules=true -Dtag=bemyndigelsesregister-1.6 --batch-mode -Dresume=false release:prepare flyway:clean compile flyway:migrate release:perform -s settings.xml


hvor settings.xml indeholder følgende:
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
           https://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
	<servers>
		<server>
			<id>trifork.snapshots</id>
			<username>fmk</username>
			<password>fmk123</password>
		</server>
		<server>
			<id>trifork.releases</id>
			<username>fmk</username>
			<password>fmk123</password>
		</server>
	</servers>
</settings>

Husk at inkludere filen bemyndigelsesservice/src/main/resources/db/manual/trifork_data.sql når der releases til systemer der skal køre bemyndigelse for FMK eller DDV fra Trifork.

Running with MySQL

CREATE USER 'bemyndigelse'@'localhost' IDENTIFIED BY '';
CREATE DATABASE bemyndigelse;
GRANT ALL PRIVILEGES ON bemyndigelse.* TO 'bemyndigelse'@'%';

CREATE DATABASE bemyndigelsetest;
GRANT ALL PRIVILEGES ON bemyndigelsetest.* TO 'bemyndigelse'@'%';