Permalink
Commits on Apr 9, 2013
 1. rullet pom tilbage igen

  frjtrifork committed Apr 9, 2013
 2. Tilføjet payload validating interceptor der kan give fault på både re…

  frjtrifork committed Apr 9, 2013
  …quest og response. Begge dele er konfigurerbare. Interceptoren kan også lave korrekte DGWS faults som overholder DGWS 1.0
Commits on Jan 9, 2013
Commits on Jan 7, 2013
 1. Merge pull request #7 from trifork/ahj

  andershessellund committed Jan 7, 2013
  Whitelist checking
 2. Merge pull request #6 from mwl/feature/spring-3.2

  andershessellund committed Jan 7, 2013
  Upgrade Spring dependencies
 3. Merge pull request #4 from mwl/master

  andershessellund committed Jan 7, 2013
  Upgraded AspectJWeaver dependency to version 1.7.1 for Java 7 compatibility
 4. Moved javadoc

  mwl committed Jan 7, 2013
 5. added deprecation javadoc

  mwl committed Jan 7, 2013
Commits on Dec 14, 2012
 1. Upgrade spring-ws to 2.1.2

  mwl committed Dec 14, 2012
Commits on Dec 12, 2012
Commits on Dec 11, 2012