Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 69 lines (67 sloc) 2.306 kb
2557d01 @rsltrifork nu også med PEMAuditLog_*.wsdl i zip-filen
rsltrifork authored
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <module type="JAVA_MODULE" version="4">
caa46e6 @shptrifork Opdateret med nogle af de manglende requests, responses
shptrifork authored
3 <component name="EclipseModuleManager">
4 <libelement value="file://lib/build/log4j-log4j.jar" />
5 <libelement value="file://lib/build/commons-io-commons-io.jar" />
6 <libelement value="file://lib/build/dk.sosi.seal-seal.jar" />
7 <libelement value="file://lib/build/com.trifork-xmlobject.jar" />
8 <libelement value="file://lib/build/xerces-xercesImpl.jar" />
9 <src_description expected_position="0">
10 <src_folder value="file://$MODULE_DIR$/src" expected_position="0" />
11 </src_description>
12 </component>
13 <component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="false">
14 <output url="file://$MODULE_DIR$/bin" />
2557d01 @rsltrifork nu også med PEMAuditLog_*.wsdl i zip-filen
rsltrifork authored
15 <exclude-output />
16 <content url="file://$MODULE_DIR$">
17 <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src" isTestSource="false" />
18 </content>
19 <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
caa46e6 @shptrifork Opdateret med nogle af de manglende requests, responses
shptrifork authored
20 <orderEntry type="inheritedJdk" />
21 <orderEntry type="module-library">
22 <library name="log4j-log4j.jar">
23 <CLASSES>
24 <root url="file://lib/build/log4j-log4j.jar" />
25 </CLASSES>
26 <JAVADOC />
27 <SOURCES />
28 </library>
29 </orderEntry>
30 <orderEntry type="module-library">
31 <library name="commons-io-commons-io.jar">
32 <CLASSES>
33 <root url="file://lib/build/commons-io-commons-io.jar" />
34 </CLASSES>
35 <JAVADOC />
36 <SOURCES />
37 </library>
38 </orderEntry>
39 <orderEntry type="module-library">
40 <library name="dk.sosi.seal-seal.jar">
41 <CLASSES>
42 <root url="file://lib/build/dk.sosi.seal-seal.jar" />
43 </CLASSES>
44 <JAVADOC />
45 <SOURCES />
46 </library>
47 </orderEntry>
48 <orderEntry type="module-library">
49 <library name="com.trifork-xmlobject.jar">
50 <CLASSES>
51 <root url="file://lib/build/com.trifork-xmlobject.jar" />
52 </CLASSES>
53 <JAVADOC />
54 <SOURCES />
55 </library>
56 </orderEntry>
57 <orderEntry type="module-library">
58 <library name="xerces-xercesImpl.jar">
59 <CLASSES>
60 <root url="file://lib/build/xerces-xercesImpl.jar" />
61 </CLASSES>
62 <JAVADOC />
63 <SOURCES />
64 </library>
65 </orderEntry>
2557d01 @rsltrifork nu også med PEMAuditLog_*.wsdl i zip-filen
rsltrifork authored
66 </component>
67 </module>
68
Something went wrong with that request. Please try again.