Browse files

Omdøbt anullering af recept til CancelPrescriptionMedication

  • Loading branch information...
1 parent cf26f93 commit 6060804faf50fe22a3f5285ba3ac9c5af6f967d6 @jhntrifork jhntrifork committed May 7, 2012
View
4 ...validatePrescriptionMedicationRequest.xsd → ...1/CancelPrescriptionMedicationRequest.xsd
@@ -12,13 +12,13 @@
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2009/01/01" schemaLocation="../../../2009/01/01/DKMA_OrganisationStructure.xsd"/>
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2008/06/01" schemaLocation="../../../2008/06/01/DKMA_DoctorStructure.xsd"/>
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2008/06/01" schemaLocation="../../../2008/06/01/DKMA_PrescriptionMedicationIdentifier.xsd"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest" type="medicinecard20120101:InvalidatePrescriptionMedicationRequestType">
+ <element name="CancelPrescriptionMedicationRequest" type="medicinecard20120101:CancelPrescriptionMedicationRequestType">
<annotation>
<documentation xml:lang="en-GB">Mark one or more prescription medications as invalid</documentation>
<documentation xml:lang="da-DK">Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige</documentation>
</annotation>
</element>
- <complexType name="InvalidatePrescriptionMedicationRequestType">
+ <complexType name="CancelPrescriptionMedicationRequestType">
<sequence>
<element ref="cpr:PersonCivilRegistrationIdentifier"/>
<element ref="medicinecard20080601:MedicineCardVersionIdentifier"/>
View
4 ...alidatePrescriptionMedicationResponse.xsd → .../CancelPrescriptionMedicationResponse.xsd
@@ -13,13 +13,13 @@
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2008/06/01" schemaLocation="../../../2008/06/01/DKMA_WithdrawnDrugMedicationStructure.xsd"/>
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2008/06/01" schemaLocation="../../../2008/06/01/DKMA_PrescriptionMedicationIdentifier.xsd"/>
<import namespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2009/01/01" schemaLocation="../../../2009/01/01/DKMA_PrescriptionServerError.xsd"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse" type="medicinecard20120101:InvalidatePrescriptionMedicationResponseType">
+ <element name="CancelPrescriptionMedicationResponse" type="medicinecard20120101:CancelPrescriptionMedicationResponseType">
<annotation>
<documentation xml:lang="en-GB">Invalidate one or more prescription medications</documentation>
<documentation xml:lang="da-DK">Annuller en eller flere recepter</documentation>
</annotation>
</element>
- <complexType name="InvalidatePrescriptionMedicationResponseType">
+ <complexType name="CancelPrescriptionMedicationResponseType">
<sequence>
<sequence>
<element ref="cpr:PersonCivilRegistrationIdentifier"/>
View
4 ...6/01/InvalidatePrescriptionMedication.xsd → ...12/06/01/CancelPrescriptionMedication.xsd
@@ -1,13 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:medicinecard20120601="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01" targetNamespace="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<include schemaLocation="PrescriptionMedicationIdentifier.xsd"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedication" type="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationType">
+ <element name="CancelPrescriptionMedication" type="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationType">
<annotation>
<documentation xml:lang="en-GB">For use in bulk service: Mark one or more prescription medications as invalid</documentation>
<documentation xml:lang="da-DK">Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige</documentation>
</annotation>
</element>
- <complexType name="InvalidatePrescriptionMedicationType">
+ <complexType name="CancelPrescriptionMedicationType">
<sequence>
<element name="Identifier" type="medicinecard20120601:PrescriptionMedicationIdentifierType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
View
4 ...validatePrescriptionMedicationRequest.xsd → ...1/CancelPrescriptionMedicationRequest.xsd
@@ -5,13 +5,13 @@
<include schemaLocation="Organisation.xsd"/>
<include schemaLocation="Doctor.xsd"/>
<include schemaLocation="PrescriptionMedicationIdentifier.xsd"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest" type="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationRequestType">
+ <element name="CancelPrescriptionMedicationRequest" type="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationRequestType">
<annotation>
<documentation xml:lang="en-GB">Mark one or more prescription medications as invalid</documentation>
<documentation xml:lang="da-DK">Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige</documentation>
</annotation>
</element>
- <complexType name="InvalidatePrescriptionMedicationRequestType">
+ <complexType name="CancelPrescriptionMedicationRequestType">
<sequence>
<element name="PersonIdentifier" type="medicinecard20120601:PersonIdentifierType"/>
<element name="MedicineCardVersion" type="medicinecard20120601:MedicineCardVersionType"/>
View
4 ...alidatePrescriptionMedicationResponse.xsd → .../CancelPrescriptionMedicationResponse.xsd
@@ -5,13 +5,13 @@
<include schemaLocation="VersionMismatchWarning.xsd"/>
<include schemaLocation="PrescriptionMedicationIdentifier.xsd"/>
<include schemaLocation="PrescriptionServerError.xsd"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse" type="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationResponseType">
+ <element name="CancelPrescriptionMedicationResponse" type="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationResponseType">
<annotation>
<documentation xml:lang="en-GB">TODO</documentation>
<documentation xml:lang="da-DK">TODO</documentation>
</annotation>
</element>
- <complexType name="InvalidatePrescriptionMedicationResponseType">
+ <complexType name="CancelPrescriptionMedicationResponseType">
<sequence>
<sequence>
<element name="PersonIdentifier" type="medicinecard20120601:PersonIdentifierType"/>
View
4 etc/schemas/2012/06/01/UpdateMedicineCardRequest.xsd
@@ -7,7 +7,7 @@
<include schemaLocation="DeleteEffectuation.xsd"/>
<include schemaLocation="DetachPrescriptionMedication.xsd"/>
<include schemaLocation="Doctor.xsd"/>
- <include schemaLocation="InvalidatePrescriptionMedication.xsd"/>
+ <include schemaLocation="CancelPrescriptionMedication.xsd"/>
<include schemaLocation="MedicineCardVersion.xsd"/>
<include schemaLocation="MarkPrescriptionMedicationDeprecated.xsd"/>
<include schemaLocation="Organisation.xsd"/>
@@ -50,7 +50,7 @@
<element name="DetachPrescriptionMedication" type="medicinecard20120601:DetachPrescriptionMedicationType" minOccurs="0"/>
<element name="MarkPrescriptionMedicationDeprecated" type="medicinecard20120601:MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType" minOccurs="0"/>
<element name="UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated" type="medicinecard20120601:UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType" minOccurs="0"/>
- <element name="InvalidatePrescriptionMedication" type="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationType" minOccurs="0"/>
+ <element name="CancelPrescriptionMedication" type="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationType" minOccurs="0"/>
<element name="CreateEffectuationOnDrugMedication" type="medicinecard20120601:CreateEffectuationOnDrugMedicationType" minOccurs="0"/>
<element name="DeleteEffectuation" type="medicinecard20120601:DeleteEffectuationType" minOccurs="0"/>
</sequence>
View
26 etc/wsdl/MedicineCard_2012_01_01.wsdl
@@ -133,9 +133,9 @@
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/DKMA_DrugMedicationOverviewStructure.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/DKMA_DrugMedicationStructure.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/DKMA_MedicineCardOverviewStructure.xsd"/>
- <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/InvalidatePrescriptionMedicationResponse.xsd"/>
+ <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/CancelPrescriptionMedicationResponse.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequest.xsd"/>
- <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/InvalidatePrescriptionMedicationRequest.xsd"/>
+ <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/CancelPrescriptionMedicationRequest.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/DKMA_SetMedicineCardReviewedRequestStructure.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/DKMA_SetMedicineCardReviewedResponseStructure.xsd"/>
@@ -442,11 +442,11 @@
<wsdl:part name="UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse" element="medicinecard20120101:UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse"/>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_20120101">
- <wsdl:part name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest" element="medicinecard20120101:InvalidatePrescriptionMedicationRequest"/>
+ <wsdl:message name="CancelPrescriptionMedicationRequest_20120101">
+ <wsdl:part name="CancelPrescriptionMedicationRequest" element="medicinecard20120101:CancelPrescriptionMedicationRequest"/>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse_20120101">
- <wsdl:part name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse" element="medicinecard20120101:InvalidatePrescriptionMedicationResponse"/>
+ <wsdl:message name="CancelPrescriptionMedicationResponse_20120101">
+ <wsdl:part name="CancelPrescriptionMedicationResponse" element="medicinecard20120101:CancelPrescriptionMedicationResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SetMedicineCardReviewedRequest_20120101">
@@ -747,9 +747,9 @@
<wsdl:fault name="DGWSFault" message="tns:DGWSFault"/>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="InvalidatePrescriptionMedication_20120101">
- <wsdl:input name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_20120101" message="tns:InvalidatePrescriptionMedicationRequest_20120101"/>
- <wsdl:output name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse_20120101" message="tns:InvalidatePrescriptionMedicationResponse_20120101"/>
+ <wsdl:operation name="CancelPrescriptionMedication_20120101">
+ <wsdl:input name="CancelPrescriptionMedicationRequest_20120101" message="tns:CancelPrescriptionMedicationRequest_20120101"/>
+ <wsdl:output name="CancelPrescriptionMedicationResponse_20120101" message="tns:CancelPrescriptionMedicationResponse_20120101"/>
<wsdl:fault name="DGWSFault" message="tns:DGWSFault"/>
</wsdl:operation>
@@ -1575,15 +1575,15 @@
<wsdl:fault name="DGWSFault"><soap:fault name="DGWSFault" use="literal"/> </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="InvalidatePrescriptionMedication_20120101">
- <soap:operation soapAction="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/01/01#InvalidatePrescriptionMedication" style="document"/>
- <wsdl:input name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_20120101">
+ <wsdl:operation name="CancelPrescriptionMedication_20120101">
+ <soap:operation soapAction="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/01/01#CancelPrescriptionMedication" style="document"/>
+ <wsdl:input name="CancelPrescriptionMedicationRequest_20120101">
<soap:header use="literal" part="SecurityHeader" message="tns:SecurityHeader"/>
<soap:header use="literal" part="MedcomHeader" message="tns:MedComHeader"/>
<soap:header use="literal" part="OnBehalfOfHeader" message="tns:OnBehalfOfHeader"/>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse_20120101">
+ <wsdl:output name="CancelPrescriptionMedicationResponse_20120101">
<soap:header use="literal" part="TimingHeader" message="tns:TimingHeader"/>
<soap:header use="literal" part="ReplicationStatusHeader" message="tns:ReplicationStatusHeader"/>
<soap:body use="literal"/>
View
26 etc/wsdl/MedicineCard_2012_06_01.wsdl
@@ -108,8 +108,8 @@
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequest.xsd"/>
- <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/InvalidatePrescriptionMedicationRequest.xsd"/>
- <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/InvalidatePrescriptionMedicationResponse.xsd"/>
+ <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/CancelPrescriptionMedicationRequest.xsd"/>
+ <xs:include schemaLocation="../schemas/2012/01/01/CancelPrescriptionMedicationResponse.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../schemas/2012/06/01/TimingList.xsd"/>
@@ -350,11 +350,11 @@
<wsdl:part name="UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse" element="medicinecard20120601:UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponse"/>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_2012_06_01">
- <wsdl:part name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest" element="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationRequest"/>
+ <wsdl:message name="CancelPrescriptionMedicationRequest_2012_06_01">
+ <wsdl:part name="CancelPrescriptionMedicationRequest" element="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationRequest"/>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse_2012_06_01">
- <wsdl:part name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse" element="medicinecard20120601:InvalidatePrescriptionMedicationResponse"/>
+ <wsdl:message name="CancelPrescriptionMedicationResponse_2012_06_01">
+ <wsdl:part name="CancelPrescriptionMedicationResponse" element="medicinecard20120601:CancelPrescriptionMedicationResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DGWSFault">
@@ -569,9 +569,9 @@
<wsdl:fault name="DGWSFault" message="tns:DGWSFault"/>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="InvalidatePrescriptionMedication_2012_06_01">
- <wsdl:input name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_2012_06_01" message="tns:InvalidatePrescriptionMedicationRequest_2012_06_01"/>
- <wsdl:output name="InvalidatePrescriptionMedicationResponse_2012_06_01" message="tns:InvalidatePrescriptionMedicationResponse_2012_06_01"/>
+ <wsdl:operation name="CancelPrescriptionMedication_2012_06_01">
+ <wsdl:input name="CancelPrescriptionMedicationRequest_2012_06_01" message="tns:CancelPrescriptionMedicationRequest_2012_06_01"/>
+ <wsdl:output name="CancelPrescriptionMedicationResponse_2012_06_01" message="tns:CancelPrescriptionMedicationResponse_2012_06_01"/>
<wsdl:fault name="DGWSFault" message="tns:DGWSFault"/>
</wsdl:operation>
@@ -1152,18 +1152,18 @@
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="InvalidatePrescriptionMedication_2012_06_01">
- <soap:operation soapAction="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01#InvalidatePrescriptionMedication"
+ <wsdl:operation name="CancelPrescriptionMedication_2012_06_01">
+ <soap:operation soapAction="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01#CancelPrescriptionMedication"
style="document"/>
- <wsdl:input name="InvalidatePrescriptionMedicationRequest_2012_06_01">
+ <wsdl:input name="CancelPrescriptionMedicationRequest_2012_06_01">
<soap:header use="literal" part="SecurityHeader" message="tns:SecurityHeader"/>
<soap:header use="literal" part="MedcomHeader" message="tns:MedComHeader"/>
<soap:header use="literal" part="OnBehalfOfHeader" message="tns:OnBehalfOfHeader"/>
<soap:header use="literal" part="WhitelistingHeader" message="tns:WhitelistingHeader"
wsdl:required="true"/>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="InvalidatePrescriptionMedicationReponse_2012_06_01">
+ <wsdl:output name="CancelPrescriptionMedicationReponse_2012_06_01">
<soap:header use="literal" part="TimingHeader" message="tns:TimingHeader"/>
<soap:header use="literal" part="ReplicationStatusHeader" message="tns:ReplicationStatusHeader"/>
<soap:body use="literal"/>

0 comments on commit 6060804

Please sign in to comment.