Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Dec 13, 2017
 1. FMK-4258 E3: CreateDoseDispensingCard - fjern versioner fra create/de…

  mbetrifork committed Dec 13, 2017
  …letedosedispensingcard
Commits on Dec 12, 2017
Commits on Dec 11, 2017
 1. E2/E3. Input fra DD-møde: Tilføjet ProductionIdentifier (stregkode) t…

  bbktrifork committed Dec 11, 2017
  …il DoseDispensingPeriod
Commits on Dec 8, 2017
 1. FMK-4216 E3: Create/Update dose dispensing card skal have packedAt/Or…

  mbetrifork committed Dec 8, 2017
  …deredAt (fjern minoccurs 0)
Commits on Dec 7, 2017
Commits on Dec 6, 2017
Commits on Dec 1, 2017
Commits on Nov 29, 2017
 1. E2 / E3. PlanedAdministration skal understøtte PN uden tidspunkt. Nav…

  bbktrifork committed Nov 29, 2017
  …ngivning: Administration -> PlannedAdministration
Commits on Nov 28, 2017
 1. E2 og E3. PlannedDispensing understøtter nu AdministrationInstruction…

  bbktrifork committed Nov 28, 2017
  …, opdeling i flere poser pr tidspunkt samt PN
Commits on Nov 27, 2017
 1. E3 Alle opdaterende operationer skal kunne opdatere flere instanser a…

  bbktrifork committed Nov 27, 2017
  …d gangen, samt have ModificationMetadata
Commits on Nov 17, 2017
Commits on Nov 14, 2017
 1. FMK-4207 Introducer GetMedicineCardRequest i 1.4.6.E2, mulighed for a…

  mbetrifork committed Nov 14, 2017
  …t specificere typer i E2
Commits on Nov 13, 2017
Commits on Nov 9, 2017
 1. Tilføjet ConsentHeader og OnBehalfOf, hvor de manglede i E2 og E3. De…

  bbktrifork committed Nov 9, 2017
  …suden ensrettet GDWS og IDWS
Commits on Nov 7, 2017
Commits on Nov 3, 2017
 1. FMK-4207 Borgerrekvireret => Borgervalgt samt minOccurs på drugmedica…

  mbetrifork committed Nov 3, 2017
  …tiontype ved oprettelse/ændringer
Commits on Nov 2, 2017
Commits on Nov 1, 2017
Commits on Oct 31, 2017
 1. FMK-4199: Givet ModificationMetadata-elementer maxOccurs=Unbounded de…

  tgltrifork committed Oct 31, 2017
  … steder hvor det manglede.
Commits on Oct 30, 2017
Commits on Oct 26, 2017