Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Commits on Jun 18, 2013
 1. @kpntrifork

  read me again

  kpntrifork committed
 2. @kpntrifork

  Readme updated

  kpntrifork committed
 3. @kpntrifork

  Flytte besked

  kpntrifork committed
Commits on Jun 13, 2013
 1. @kpntrifork

  Updater basis views

  kpntrifork committed
Commits on Jun 12, 2013
 1. @kpntrifork

  Rettet SDM-42

  kpntrifork committed
Commits on Jun 11, 2013
 1. @kpntrifork

  Fix ddv skrs view

  kpntrifork committed
Commits on May 30, 2013
Commits on May 29, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 28, 2013
 1. @kpntrifork

  Fix SDM-38 fremadrettet også

  kpntrifork committed
Commits on May 24, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  Set release number back

  kpntrifork committed
 4. @kpntrifork
 5. @kpntrifork

  Release note

  kpntrifork committed
 6. @kpntrifork
Commits on May 21, 2013
 1. @kpntrifork

  Husk release notes.

  kpntrifork committed
 2. @kpntrifork

  Merge pull request #2 from trifork/WSDL-1.0.2

  kpntrifork committed
  Wsdl 1.0.2
 3. @kpntrifork

  Opdater dokumentation

  kpntrifork committed
 4. @kpntrifork
Commits on May 17, 2013
 1. @kpntrifork

  Skemaer flyttet til wsdl folder, da jaxws ellers ikke kan finde ud af…

  kpntrifork committed
  … at udstille dem korrekt.
  
  Rettet så records fetcheren chekker for validto i fremtiden og ikke kun null
 2. @kpntrifork
Commits on May 16, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 15, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 14, 2013
 1. @kpntrifork

  Dokumentation nu vedlagt

  kpntrifork committed
Commits on Apr 23, 2013
 1. @kpntrifork

  Ignore schema generator test

  kpntrifork committed
Something went wrong with that request. Please try again.