Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Jun 18, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  read me again

  kpntrifork authored
 2. Kaspar Bach Pedersen

  Readme updated

  kpntrifork authored
 3. Kaspar Bach Pedersen

  Flytte besked

  kpntrifork authored
Commits on Jun 13, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Updater basis views

  kpntrifork authored
Commits on Jun 12, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Rettet SDM-42

  kpntrifork authored
Commits on Jun 11, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Fix ddv skrs view

  kpntrifork authored
Commits on May 30, 2013
Commits on May 29, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 28, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 24, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
 2. Kaspar Bach Pedersen
 3. Kaspar Bach Pedersen

  Set release number back

  kpntrifork authored
 4. Kaspar Bach Pedersen
 5. Kaspar Bach Pedersen

  Release note

  kpntrifork authored
 6. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 21, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Husk release notes.

  kpntrifork authored
 2. Kaspar Bach Pedersen

  Merge pull request #2 from trifork/WSDL-1.0.2

  kpntrifork authored
  Wsdl 1.0.2
 3. Kaspar Bach Pedersen

  Opdater dokumentation

  kpntrifork authored
 4. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 17, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Skemaer flyttet til wsdl folder, da jaxws ellers ikke kan finde ud af…

  kpntrifork authored
  … at udstille dem korrekt.
  
  Rettet så records fetcheren chekker for validto i fremtiden og ikke kun null
 2. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 16, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 15, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
Commits on May 14, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen

  Dokumentation nu vedlagt

  kpntrifork authored
Commits on Apr 23, 2013
 1. Kaspar Bach Pedersen
Something went wrong with that request. Please try again.