Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Commits on Jun 12, 2013
Commits on May 30, 2013
Commits on May 29, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 24, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  Set release number back

  kpntrifork authored
Commits on May 21, 2013
Commits on May 17, 2013
 1. @kpntrifork

  Skemaer flyttet til wsdl folder, da jaxws ellers ikke kan finde ud af…

  kpntrifork authored
  … at udstille dem korrekt.
  
  Rettet så records fetcheren chekker for validto i fremtiden og ikke kun null
Commits on May 14, 2013
Commits on Apr 23, 2013
Commits on Apr 15, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork

  Merge feature dynamic_skrs

  kpntrifork authored
Commits on Apr 11, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
Commits on Apr 10, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Apr 5, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Mar 20, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Mar 14, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Mar 6, 2013
 1. @kpntrifork
Something went wrong with that request. Please try again.