Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Nov 22, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg

  Tilføjet releasenote 3.4.21

  kfroberg authored
 3. @kfroberg

  Releasenote for 3.4.20

  kfroberg authored
 4. @kfroberg

  Fjern logfil fra commit

  kfroberg authored
 5. @kfroberg
 6. @kfroberg
Commits on Nov 21, 2012
 1. added map to 99 for unknown municipalities

  bbg authored
 2. NSPSUPPORT-137

  bbg authored
  - flyttet kommune -> region mapning ud i property fil, der kan overskrives eksternt
  - tilføjet 6 ikke-regions kommuner og mappet dem til værdien 99 jvf aftale med Stig/Medcom
Commits on Nov 19, 2012
 1. updated release notes

  bbg authored
 2. fixed tests after nspsupport-129 change

  bbg authored
 3. NSPSUPPORT-129

  bbg authored
Commits on Nov 16, 2012
 1. @frjtrifork

  Prepare for release 3.4.20

  frjtrifork authored
 2. @frjtrifork

  Prepare for release

  frjtrifork authored
 3. @frjtrifork
 4. @frjtrifork

  Prepare for release

  frjtrifork authored
 5. @frjtrifork

  Removed echoproperties

  frjtrifork authored
 6. @frjtrifork
 7. @frjtrifork
 8. @frjtrifork
 9. @frjtrifork

  New profile for overriding db.user/pass using system properties (by g…

  frjtrifork authored
  …enerating src/test/resources/stamdata-<modulnavn>.properties)
 10. SNAPSHOT version 3.4.21

  Flemming Jønsson authored
Something went wrong with that request. Please try again.