Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Sep 6, 2011
 1. Released v3.0.2 for NSI

  Brian Trifork authored
Commits on Aug 26, 2011
 1. @anagrius

  Release for NSI v3.0.1

  anagrius authored
Commits on Aug 25, 2011
 1. @anagrius
 2. @anagrius

  Merge branch 'master' of github.com:/trifork/sdm

  anagrius authored
  Conflicts:
  	performance-tests/jmeter.log
  	performance-tests/pom.xml
  	performance-tests/src/main/java/SOSICard.java
  	performance-tests/src/main/java/dk/nsi/stamdata/performance/IDCardSampler.java
  	performance-tests/src/main/resources/AuthorizationWS.jmx
 3. @anagrius
Commits on Aug 24, 2011
 1. @frjtrifork
Commits on Aug 15, 2011
 1. @anagrius

  Removed unused views.

  anagrius authored
 2. @anagrius
Commits on Aug 12, 2011
 1. @anagrius
 2. @anagrius

  Working on performance tests.

  anagrius authored
 3. @frjtrifork
Commits on Aug 10, 2011
 1. @frjtrifork

  Nu bigger package en distribuerbar zip under target/stamdata-root-3.0…

  frjtrifork authored
  …-SNAPSHOT.zip - SNAPSHOT afløses så af et tag/release navn
Commits on Aug 9, 2011
 1. @frjtrifork
 2. @frjtrifork
 3. @frjtrifork
 4. @frjtrifork
 5. @anagrius
Commits on Aug 8, 2011
 1. @anagrius

  Updated project name in POM.

  anagrius authored
 2. @anagrius
 3. @anagrius
 4. @anagrius

  PreChristian commit.

  anagrius authored
Commits on Jul 15, 2011
 1. @frjtrifork
 2. @frjtrifork
Commits on Jul 14, 2011
 1. @frjtrifork

  Flere fields mappet

  frjtrifork authored
 2. @frjtrifork

  Flere fields mappet i view

  frjtrifork authored
 3. @frjtrifork
 4. @frjtrifork

  Refactoring og bedre test

  frjtrifork authored
 5. @frjtrifork

  Views til sikrede

  frjtrifork authored
Commits on Jul 13, 2011
 1. @frjtrifork

  "Sikrede" importer - vi har ingen rigtige testdata fra produktion/sta…

  frjtrifork authored
  …ging, så ud fra spec'en har jeg selv opbygget et par testpersoner
Commits on Jul 11, 2011
 1. @frjtrifork

  slettet logfile

  frjtrifork authored
 2. @frjtrifork

  patientdoctorrelation tabel oprettet, samt pom udvidet for at minimer…

  frjtrifork authored
  …e risiko for outofmemory ved testkørsel
 3. @frjtrifork

  Thomas merged onto master

  frjtrifork authored
 4. @frjtrifork
Commits on Jul 10, 2011
 1. @anagrius
Commits on Jul 9, 2011
 1. @anagrius
Something went wrong with that request. Please try again.