Permalink
Commits on Aug 21, 2012
 1. NSPSUPPORT-95 fixed

  bbg committed Aug 21, 2012
Commits on Aug 3, 2012
 1. NSPSUPPORT-91 SDM

  Indført index på AssignedDoctor(patientCpr), burde speede kørsel på fuldt dump hurtigere. Der queries egentlig på (patientCpr,doctorOrganisationIdentifier, assignedTo) i BrsUpdater, men mon ikke patientCpr begrænser nok til at et scan af resten er ok
  jrftrifork committed Aug 3, 2012
 2. NSPSUPPORT-91 SDM crash/performance-problemer under import af fuld Si…

  …krede-dump
  
  Indført Spring JdbcTemplate for at sikre lukning af PreparedStatements, indtil nu har vi slet ikke lukket dem, og det giver ram-problemer efter et stykke tid
  jrftrifork committed Aug 3, 2012
Commits on Aug 2, 2012
 1. NSPSUPPORT-54 SAES overlever ikke database genstart.

  Sat parametre på c3p0, så a) idle connections tjekkes og smides ud hvis databasen er syg, b) pool'en ikke nøjes med at prøve 30 gange, hvis databasen går ned, men bliver ved.
  Fixet WhitelistServiceImpl, så den tager en ny connection for hver request
  jrftrifork committed Aug 2, 2012
Commits on Jul 26, 2012
Commits on Jun 26, 2012
 1. Fixed wrong logger on classpath eror

  Kjeld Froberg committed Jun 26, 2012
Commits on Jun 22, 2012
 1. configurable recipientid and interfaceid for Sikrede importer

  fixed anoying test on Autorisationsimporter
  Trifork committed Jun 22, 2012
Commits on Jun 20, 2012
 1. smal changes after codereview

  Kjeld Froberg committed Jun 20, 2012
Commits on Jun 19, 2012
 1. Merge branch 'master' of https://github.com/trifork/sdm

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 2. added 3.4.10 release-notes

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 3. Changed sequence on records, so they are now ordered by modiefieddate…

  … primarily NSPSUPPORT-59
  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 4. Fixed Fødselsdato in Person so clients doesn't misinterprete the time…

  …zones anymore
  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 5. Added DB diff to release 3.4.10

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 6. Fixed missing errorhandling when calling post to cprabbs service - NS…

  …PSUPPORT-70
  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 7. Fixed bad db query wheren monitoring DB - NSPSUPPORT-66

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 8. Merge branch 'npi-sor-relations'

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 9. Added db schem for relaes 3.4.10

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 10. added indexes on CPR tables

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
Commits on Jun 15, 2012
 1. removed TODO comment - the proposed guard clause does not any value t…

  …o the code, since we would still be forced to throw an exception. The error that would be thrown with the current code contains enough information to succesfully debug the issue should one arise
  Trifork committed Jun 15, 2012
 2. fixed use of Log4J and bad if-branching

  Trifork committed Jun 15, 2012