Permalink
Commits on Sep 26, 2012
 1. Tilføjet releasenote for 3.4.16

  Kjeld Froberg committed Sep 26, 2012
 2. Tilføjet registerudtræk af vaccinationsdata

  Kjeld Froberg committed Sep 26, 2012
Commits on Sep 25, 2012
 1. Tilføjet whitelist SQL skema, så en SDM4 database får lagt whitelist …

  Kjeld Froberg committed Sep 25, 2012
  …tabeller på, som derefter kan replikeres ud.
Commits on Sep 12, 2012
 1. Fjern udkommenteret kode

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
Commits on Sep 6, 2012
 1. Tilføjet stærke vitaminer til kopiregisterservice, samt fikset fejl h…

  Kjeld Froberg committed Sep 6, 2012
  …vor yderregister.person var default recordspec
Commits on Aug 23, 2012
Commits on Aug 21, 2012
 1. NSPSUPPORT-95 fixed

  bbg committed Aug 21, 2012
Commits on Aug 3, 2012
 1. NSPSUPPORT-91 SDM

  jrftrifork committed Aug 3, 2012
  Indført index på AssignedDoctor(patientCpr), burde speede kørsel på fuldt dump hurtigere. Der queries egentlig på (patientCpr,doctorOrganisationIdentifier, assignedTo) i BrsUpdater, men mon ikke patientCpr begrænser nok til at et scan af resten er ok
 2. NSPSUPPORT-91 SDM crash/performance-problemer under import af fuld Si…

  jrftrifork committed Aug 3, 2012
  …krede-dump
  
  Indført Spring JdbcTemplate for at sikre lukning af PreparedStatements, indtil nu har vi slet ikke lukket dem, og det giver ram-problemer efter et stykke tid
Commits on Aug 2, 2012
 1. NSPSUPPORT-54 SAES overlever ikke database genstart.

  jrftrifork committed Aug 2, 2012
  Sat parametre på c3p0, så a) idle connections tjekkes og smides ud hvis databasen er syg, b) pool'en ikke nøjes med at prøve 30 gange, hvis databasen går ned, men bliver ved.
  Fixet WhitelistServiceImpl, så den tager en ny connection for hver request
Commits on Jul 26, 2012
Commits on Jun 26, 2012
 1. Fixed wrong logger on classpath eror

  Kjeld Froberg committed Jun 26, 2012
Commits on Jun 22, 2012
 1. configurable recipientid and interfaceid for Sikrede importer

  Trifork committed Jun 22, 2012
  fixed anoying test on Autorisationsimporter
Commits on Jun 20, 2012
 1. smal changes after codereview

  Kjeld Froberg committed Jun 20, 2012
Commits on Jun 19, 2012
 1. Merge branch 'master' of https://github.com/trifork/sdm

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 2. added 3.4.10 release-notes

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
 3. Changed sequence on records, so they are now ordered by modiefieddate…

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
  … primarily NSPSUPPORT-59
 4. Fixed Fødselsdato in Person so clients doesn't misinterprete the time…

  Kjeld Froberg committed Jun 19, 2012
  …zones anymore