Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Nov 2, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kpntrifork
 5. @kfroberg
Commits on Nov 1, 2012
 1. @kfroberg

  Fixed NSPSUPPORT-122, hvor klienter ikke kunne deserialisere reponses…

  kfroberg authored
  … via Seal, det skyldes at IDkort blev sendt tilbage til klienten, hvilket ikke er nødvendigt
Commits on Oct 25, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
Commits on Oct 5, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kfroberg
 5. @kfroberg

  Fixed NSP-SUPPORT-84 hvor shakIdentifier fejlagtigt var oversat til n…

  kfroberg authored
  …ummer, og efterfølgende sat til en BigInteger i stedet for en streng som XSDen foreskriver
Commits on Sep 26, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kfroberg
Commits on Sep 25, 2012
 1. @kfroberg

  Tilføjet whitelist SQL skema, så en SDM4 database får lagt whitelist …

  kfroberg authored
  …tabeller på, som derefter kan replikeres ud.
Commits on Sep 12, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork

  Fjern udkommenteret kode

  jrftrifork authored
Commits on Sep 6, 2012
 1. @kfroberg

  Tilføjet stærke vitaminer til kopiregisterservice, samt fikset fejl h…

  kfroberg authored
  …vor yderregister.person var default recordspec
Commits on Aug 23, 2012
Commits on Aug 21, 2012
 1. NSPSUPPORT-95 fixed

  bbg authored
Commits on Aug 3, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork

  NSPSUPPORT-91 SDM

  jrftrifork authored
  Indført index på AssignedDoctor(patientCpr), burde speede kørsel på fuldt dump hurtigere. Der queries egentlig på (patientCpr,doctorOrganisationIdentifier, assignedTo) i BrsUpdater, men mon ikke patientCpr begrænser nok til at et scan af resten er ok
 4. @jrftrifork

  NSPSUPPORT-91 SDM crash/performance-problemer under import af fuld Si…

  jrftrifork authored
  …krede-dump
  
  Indført Spring JdbcTemplate for at sikre lukning af PreparedStatements, indtil nu har vi slet ikke lukket dem, og det giver ram-problemer efter et stykke tid
Commits on Aug 2, 2012
 1. @jrftrifork

  NSPSUPPORT-54 SAES overlever ikke database genstart.

  jrftrifork authored
  Sat parametre på c3p0, så a) idle connections tjekkes og smides ud hvis databasen er syg, b) pool'en ikke nøjes med at prøve 30 gange, hvis databasen går ned, men bliver ved.
  Fixet WhitelistServiceImpl, så den tager en ny connection for hver request
 2. @jrftrifork
Commits on Jul 26, 2012
 1. @anagrius
 2. @anagrius
 3. @anagrius
Something went wrong with that request. Please try again.