Permalink
Commits on Nov 3, 2011
Commits on Sep 6, 2011
 1. Released v3.0.2 for NSI

  Brian Trifork committed Sep 6, 2011
Commits on Aug 26, 2011
 1. Release for NSI v3.0.1

  anagrius committed Aug 26, 2011
Commits on Aug 25, 2011
 1. Merge branch 'master' of github.com:/trifork/sdm

  Conflicts:
  	performance-tests/jmeter.log
  	performance-tests/pom.xml
  	performance-tests/src/main/java/SOSICard.java
  	performance-tests/src/main/java/dk/nsi/stamdata/performance/IDCardSampler.java
  	performance-tests/src/main/resources/AuthorizationWS.jmx
  anagrius committed Aug 25, 2011
Commits on Aug 24, 2011
 1. Working on performance test.

  frjtrifork committed Aug 24, 2011
Commits on Aug 15, 2011
 1. Removed unused views.

  anagrius committed Aug 15, 2011
Commits on Aug 12, 2011
 1. Working on performance tests.

  anagrius committed Aug 12, 2011
Commits on Aug 10, 2011
 1. Nu bigger package en distribuerbar zip under target/stamdata-root-3.0…

  …-SNAPSHOT.zip - SNAPSHOT afløses så af et tag/release navn
  frjtrifork committed Aug 10, 2011
Commits on Aug 9, 2011
Commits on Aug 8, 2011
 1. Updated project name in POM.

  anagrius committed Aug 8, 2011
 2. PreChristian commit.

  anagrius committed Aug 4, 2011
Commits on Jul 15, 2011
Commits on Jul 14, 2011
 1. Flere fields mappet

  frjtrifork committed Jul 14, 2011
 2. Flere fields mappet i view

  frjtrifork committed Jul 14, 2011
 3. Refactoring og bedre test

  frjtrifork committed Jul 14, 2011
 4. Views til sikrede

  frjtrifork committed Jul 14, 2011
Commits on Jul 13, 2011
 1. "Sikrede" importer - vi har ingen rigtige testdata fra produktion/sta…

  …ging, så ud fra spec'en har jeg selv opbygget et par testpersoner
  frjtrifork committed Jul 13, 2011
Commits on Jul 11, 2011
 1. slettet logfile

  frjtrifork committed Jul 11, 2011
 2. patientdoctorrelation tabel oprettet, samt pom udvidet for at minimer…

  …e risiko for outofmemory ved testkørsel
  frjtrifork committed Jul 11, 2011
 3. Thomas merged onto master

  frjtrifork committed Jul 11, 2011
Commits on Jul 10, 2011
 1. Refactoring completed. Still one test failing. But the code it repres…

  …ents should be removed.
  anagrius committed Jul 10, 2011