Permalink
Commits on Sep 4, 2012
 1. doseringimporter kan indtil videre ikke pushes til github, så lad os …

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
  …ikke chekke det ud - endnu
 2. Merged sær konflikt

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 3. Tilrettet exec-target der deployer, til ny struktur, hvor importere l…

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
  …igger tjekket ud som directories sdm4-<modulnavn>
Commits on Sep 2, 2012
 1. vagrant destroy kræver --force, når det kører inden i en maven-proces…

  jrftrifork committed Sep 2, 2012
  … uden en TTY at spørge om lov
Commits on Aug 31, 2012
 1. release-script kan lige så godt lige tjekke at vm'en er oppe, så rele…

  jrftrifork committed Aug 31, 2012
  …ase:prepare ikke fejler
 2. det begynder at blive lidt bøvlet at køre de rigtige release-besværge…

  jrftrifork committed Aug 31, 2012
  …lser. Tilføjet script der husker hvad man skal
 3. Til brug ved release:perform er vi nødt til at kunne hive vagrant-vm'…

  jrftrifork committed Aug 31, 2012
  …en op og ned på de rigtige tidspunkter, eller fejler test-fasen af mvn-bygget, fordi der ikke er en passende vm (og hvis der kørte en, så test kunne virke, ville vagrant provision i pre-integration-test starte en ny, der port-konfliktede med den kørende)
 4. der opstår fejl i jboss, hvis der er deployet fx en cprimporter-4.0-S…

  jrftrifork committed Aug 31, 2012
  …NAPSHOT.war, og der kommer en ny cprimporter-4.1-SNAPSHOT.war med samme indhold. Nu deployer vi altid cprimporter.war uanset version i pom'en
  
  Desuden tilføjet vagrant up inden hver integrationstest, for når mvn release:perform kører integrationstesten, finder den en frisk Vagrantfil og kan ikke se, at en tilsvarende vm kører fra checkout længere oppe