Skip to content
Commits on Sep 4, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork

  doseringimporter kan indtil videre ikke pushes til github, så lad os …

  …ikke chekke det ud - endnu
  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork
 8. @jrftrifork
 9. @jrftrifork
 10. @jrftrifork
 11. @jrftrifork
 12. @jrftrifork
 13. @jrftrifork
 14. @jrftrifork
 15. @jrftrifork

  Merged sær konflikt

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 16. @jrftrifork
 17. @jrftrifork
 18. @jrftrifork
 19. @jrftrifork

  Tilrettet exec-target der deployer, til ny struktur, hvor importere l…

  …igger tjekket ud som directories sdm4-<modulnavn>
  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 20. @jrftrifork
 21. @jrftrifork
Commits on Sep 2, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork

  vagrant destroy kræver --force, når det kører inden i en maven-proces…

  … uden en TTY at spørge om lov
  jrftrifork committed Sep 2, 2012
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork
 8. @jrftrifork
Commits on Aug 31, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork

  release-script kan lige så godt lige tjekke at vm'en er oppe, så rele…

  …ase:prepare ikke fejler
  jrftrifork committed Aug 31, 2012
 3. @jrftrifork

  det begynder at blive lidt bøvlet at køre de rigtige release-besværge…

  …lser. Tilføjet script der husker hvad man skal
  jrftrifork committed Aug 31, 2012
 4. @jrftrifork

  Til brug ved release:perform er vi nødt til at kunne hive vagrant-vm'…

  …en op og ned på de rigtige tidspunkter, eller fejler test-fasen af mvn-bygget, fordi der ikke er en passende vm (og hvis der kørte en, så test kunne virke, ville vagrant provision i pre-integration-test starte en ny, der port-konfliktede med den kørende)
  jrftrifork committed Aug 31, 2012
 5. @jrftrifork

  der opstår fejl i jboss, hvis der er deployet fx en cprimporter-4.0-S…

  …NAPSHOT.war, og der kommer en ny cprimporter-4.1-SNAPSHOT.war med samme indhold. Nu deployer vi altid cprimporter.war uanset version i pom'en
  
  Desuden tilføjet vagrant up inden hver integrationstest, for når mvn release:perform kører integrationstesten, finder den en frisk Vagrantfil og kan ikke se, at en tilsvarende vm kører fra checkout længere oppe
  jrftrifork committed Aug 31, 2012
 6. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.