Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (18 sloc) 1.23 KB

autorisationimporter 4.1

  • NSPSUPPORT-67: Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde sammenlignet med antal autorisationer i databasen
  • Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gangen. Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.

autorisationimporter 4.2

  • NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema uden runtime-fejl

autorisationimporter 4.3

  • rettelse til NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema uden runtime-fejl i 4.2 kan importeren ikke tåle at tabellen autreg findes i forvejen

autorisationimporter 4.4

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem
  • Opgraderet til sdm-core 4.9 for at kunne resette transaction time
  • SDM-23: Reset transaction time før hver import

autorisationimporter 4.5

  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk