Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Jun 21, 2013
 1. @kpntrifork

  Update README.md

  kpntrifork authored
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden

  kpntrifork authored
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
Commits on Apr 3, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  Remember license header

  kpntrifork authored
 4. @kpntrifork
Commits on Nov 2, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Oct 28, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
Commits on Oct 26, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
Commits on Sep 24, 2012
 1. @jrftrifork

  Skiftet licens til NSI/MIT

  jrftrifork authored
Commits on Sep 21, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 17, 2012
 1. @jrftrifork

  Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  jrftrifork authored
  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
Commits on Sep 12, 2012
 1. @jrftrifork

  Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gang…

  jrftrifork authored
  …en. Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
 2. @jrftrifork

  NSPSUPPORT-67

  jrftrifork authored
  Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde sammenlignet med antal autorisationer i databasen
 3. @jrftrifork

  Slåfejl

  jrftrifork authored
 4. @jrftrifork

  Ret til UTF-8

  jrftrifork authored
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork

  Lad AutorisationParser kaste ParserException i stedet for tilfældig S…

  jrftrifork authored
  …tringTokenizer-fejl, når parse fejler: Så kan test gøres mere robust end expected=Exception.class
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jrftrifork

  Skift til sdm-parent 4.2 for at gøre release lettere - så kan release…

  jrftrifork authored
  …-script undværes, nu kører man bare mvn release:prepare&&mvn release:perform
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
Commits on Sep 7, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
Something went wrong with that request. Please try again.