Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Oct 26, 2012

 1. Jakob Færch

  [maven-release-plugin] prepare release autorisationimporter-4.2

  jakobfaerch authored
 2. Jakob Færch

  NSPSUPPORT-103, skift til seneste stable core før release

  jakobfaerch authored
 3. Jakob Færch

  NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema…

  … uden runtime-fejl
  jakobfaerch authored
 4. Jakob Færch

  NSPSUPPORT-103: Databaseskema kan nu køres på eksisterende sdm3-skema…

  … uden runtime-fejl
  jakobfaerch authored

Sep 24, 2012

 1. Jakob Færch

  Skiftet licens til NSI/MIT

  jakobfaerch authored

Sep 21, 2012

 1. Jakob Færch

  Tilføjet licensheader til filer der manglede den

  jakobfaerch authored

Sep 17, 2012

 1. Jakob Færch

  Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  jakobfaerch authored

Sep 12, 2012

 1. Jakob Færch

  Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gang…

  …en. Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
  jakobfaerch authored
 2. Jakob Færch

  NSPSUPPORT-67

  Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde sammenlignet med antal autorisationer i databasen
  jakobfaerch authored
 3. Jakob Færch

  Slåfejl

  jakobfaerch authored
 4. Jakob Færch

  Ret til UTF-8

  jakobfaerch authored
 5. Jakob Færch

  Læg test om til at bruge mocks, den brugte alligevel ikke alt den fin…

  …e infrastruktur til noget
  jakobfaerch authored
 6. Jakob Færch

  Wrap kun exceptions som ParserException hvis de ikke allerede er det

  jakobfaerch authored
 7. Jakob Færch

  Lad AutorisationParser kaste ParserException i stedet for tilfældig S…

  …tringTokenizer-fejl, når parse fejler: Så kan test gøres mere robust end expected=Exception.class
  jakobfaerch authored

Sep 11, 2012

 1. Jakob Færch

  Skift til sdm-parent 4.2 for at gøre release lettere - så kan release…

  …-script undværes, nu kører man bare mvn release:prepare&&mvn release:perform
  jakobfaerch authored
 2. Jakob Færch

  [maven-release-plugin] prepare for next development iteration

  jakobfaerch authored
 3. Jakob Færch

  [maven-release-plugin] prepare release autorisationimporter-4.1

  jakobfaerch authored
 4. Jakob Færch

  Gør klar til release - kør mod faste versioner af sdm-core og testutils

  jakobfaerch authored
 5. Jakob Færch

  Script så man husker release-formularen

  jakobfaerch authored
 6. Jakob Færch

  Skift til sdm-core 4.1-SNAPSHOT for at bruge ny DbMigrator istedet fo…

  …r Flyway
  jakobfaerch authored

Sep 07, 2012

 1. Kjeld Froberg

  Merge branch 'master' of github.com:trifork/sdm4-autorisationimporter

  kfroberg authored
 2. Kjeld Froberg

  Tilføjet readme informationer

  kfroberg authored

Sep 05, 2012

 1. Jakob Færch

  Skift alle tabeller til at køre InnoDB

  jakobfaerch authored

Sep 04, 2012

 1. Jakob Færch

  Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  …til brug for mvn:release-plugin
  jakobfaerch authored
 2. Jakob Færch

  Tilføjet README

  jakobfaerch authored
 3. Jakob Færch

  Afhæng af parent som 4.1-SNAPSHOT, da der var brug for at ændre maven…

  …-gymnastikker der står for deploy i forbindelse med omstrukturering, så hver importer er sit eget git-repository
  jakobfaerch authored
 4. Jakob Færch

  Ignore target

  jakobfaerch authored
 5. Jakob Færch

  Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/, interne sdm4-afhængighe…

  …der ændret til sidste releasede version
  jakobfaerch authored
Something went wrong with that request. Please try again.