Permalink
Commits on Oct 26, 2012
Commits on Sep 24, 2012
 1. Skiftet licens til NSI/MIT

  jrftrifork committed Sep 24, 2012
Commits on Sep 21, 2012
Commits on Sep 17, 2012
 1. Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  jrftrifork committed Sep 17, 2012
Commits on Sep 12, 2012
 1. Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gang…

  …en. Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 2. NSPSUPPORT-67

  Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde sammenlignet med antal autorisationer i databasen
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 3. Slåfejl

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 4. Ret til UTF-8

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 5. Læg test om til at bruge mocks, den brugte alligevel ikke alt den fin…

  …e infrastruktur til noget
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 6. Lad AutorisationParser kaste ParserException i stedet for tilfældig S…

  …tringTokenizer-fejl, når parse fejler: Så kan test gøres mere robust end expected=Exception.class
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
Commits on Sep 11, 2012
 1. Skift til sdm-parent 4.2 for at gøre release lettere - så kan release…

  …-script undværes, nu kører man bare mvn release:prepare&&mvn release:perform
  jrftrifork committed Sep 11, 2012
Commits on Sep 7, 2012
 1. Tilføjet readme informationer

  Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012
Commits on Sep 5, 2012
Commits on Sep 4, 2012
 1. Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  …til brug for mvn:release-plugin
  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 2. Tilføjet README

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 3. Afhæng af parent som 4.1-SNAPSHOT, da der var brug for at ændre maven…

  …-gymnastikker der står for deploy i forbindelse med omstrukturering, så hver importer er sit eget git-repository
  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 4. Ignore target

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 5. Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/, interne sdm4-afhængighe…

  …der ændret til sidste releasede version
  jrftrifork committed Sep 4, 2012