Permalink
Commits on Jun 21, 2013
 1. Update README.md

  Kaspar Bach Pedersen committed Jun 21, 2013
Commits on May 31, 2013
 1. [maven-release-plugin] prepare for next development iteration

  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
 2. * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden

  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
Commits on Apr 3, 2013
 1. Remember license header

  Kaspar Pedersen committed Apr 3, 2013
 2. SDM-23: Reset transaction time før hver import

  Kaspar Pedersen committed Apr 3, 2013
Commits on Nov 2, 2012
Commits on Oct 28, 2012
Commits on Oct 26, 2012
Commits on Sep 24, 2012
 1. Skiftet licens til NSI/MIT

  jrftrifork committed Sep 24, 2012
Commits on Sep 21, 2012
Commits on Sep 17, 2012
 1. Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  jrftrifork committed Sep 17, 2012
Commits on Sep 12, 2012
 1. Lavet tjek, der sikrer at der kun gives én fil til importeren ad gang…

  …en. Den eksisterende kode tillader mere end én fil, men gør ikke noget for at importere dem i rigtig rækkefølge i forhold til deres timestamps, så det vil kunne fejle.
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 2. NSPSUPPORT-67

  Indført konfigurerbar tærskel for, hvor mange færre autorisationer en import-fil må indeholde sammenlignet med antal autorisationer i databasen
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 3. Slåfejl

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 4. Ret til UTF-8

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 5. Læg test om til at bruge mocks, den brugte alligevel ikke alt den fin…

  …e infrastruktur til noget
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
 6. Lad AutorisationParser kaste ParserException i stedet for tilfældig S…

  …tringTokenizer-fejl, når parse fejler: Så kan test gøres mere robust end expected=Exception.class
  jrftrifork committed Sep 12, 2012
Commits on Sep 11, 2012
 1. Skift til sdm-parent 4.2 for at gøre release lettere - så kan release…

  …-script undværes, nu kører man bare mvn release:prepare&&mvn release:perform
  jrftrifork committed Sep 11, 2012
Commits on Sep 7, 2012
 1. Tilføjet readme informationer

  Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012