Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Java
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
build-release.sh
pom.xml

README.md

SDM4 importer til autorisationsregister

Igang

Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.