Skip to content
No description or website provided.
Java
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

SDM4 importer til autorisationsregister

Igang

Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsøtning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.