Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (15 sloc) 806 Bytes

bemyndigelseimporter 4.3

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem

bemyndigelseimporter 4.4

  • Opdateret til sdm4-core 4.4
  • NSPSUPPORT-178: sdm4-bemyndigelseimporter får ikke 'lukket' eksisterende records

bemyndigelseimporter 4.5

  • Opdateret til sdm4-core 4.5
  • NSP-1674: Netic-jira - fejl under import 'expected 1 found 2'
  • NSPSUPPORT-185: sdm4-Bemyndigelseimporter opdaterer rækker selvom der ikke er ændringer

bemyndigelseimporter 4.6

  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-30: Bemyndigelse håndterer ugyldige inputfiler forkert
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk