Permalink
Commits on Jun 21, 2013
 1. Update README.md

  Kaspar Bach Pedersen committed Jun 21, 2013
Commits on May 31, 2013
 1. [maven-release-plugin] prepare for next development iteration

  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
 2. * Opdateret SDM4 depencencies

  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
  * SDM-30: Bemyndigelse håndterer ugyldige inputfiler forkert
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
Commits on Jan 31, 2013
 1. 4.5 changes tilføjet

  frjtrifork committed Jan 31, 2013
 2. sdm4-core bumpet til 4.5

  frjtrifork committed Jan 31, 2013
Commits on Jan 30, 2013
 1. NSPSUPPORT-185: sdm4-Bemyndigelseimporter opdaterer rækker selvom der…

  frjtrifork committed Jan 30, 2013
  … ikke er ændringer - Fix: Nu opdateres kun rækker der indholder ændrede data - afhænger er ny sdm4-core med ny RecordPersister implementation
Commits on Jan 26, 2013
Commits on Jan 25, 2013
 1. reverted version

  frjtrifork committed Jan 25, 2013
 2. NSPSUPPORT-178: ValidTo på current record sættes til transaction time…

  frjtrifork committed Jan 25, 2013
  … (lukkes) inden ny udgave af record persisteres. Opdateret med det nye optional felt i sdm4-core api'et (version 4.4)
 3. NSPSUPPORT-178: ValidTo på current record sættes til transaction time…

  frjtrifork committed Jan 25, 2013
  … (lukkes) inden ny udgave af record persisteres
Commits on Jan 10, 2013
 1. Fixed NSPSUPPORT-150, hvor ValidTo kolonne ikke måtte være null, samt…

  Kjeld Froberg committed Jan 10, 2013
  … tilføjet bedre fejlhåndtering omkring indlæsning af data
 2. Ændret bemyndigelsespid til pid i databasen

  Kjeld Froberg committed Jan 10, 2013
Commits on Nov 2, 2012
Commits on Oct 26, 2012