Permalink
Commits on Aug 31, 2012
 1. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-4.0

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 2. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-1.0

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 3. Fixed pom

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 4. Merge branch 'master' of github.com:trifork/sdm4-core

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 5. Ændret nexus repo til releases

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 6. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-1.0

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
 7. Ændret til snapshot

  Kjeld Froberg committed Aug 31, 2012
Commits on Aug 30, 2012
 1. tilføjet repositories i pom

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 2. rullet release prepare tilbage

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 3. tilføjet distributionmanagement

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 4. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-1.0

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 5. Ændret git URL'er

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 6. Skiftet GIT URL, mvn release ikke kunne pushe

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 7. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-1.0

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 8. flytter pom tilbage til snapshot da git push fejlede

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 9. [maven-release-plugin] prepare release sdm-core-1.0

  Kjeld Froberg committed Aug 30, 2012
 10. StamdataConfiguration er nu ren infrastruktur. Parser er ikke abstrak…

  …t længere (for det gjorde det svært for moduler der importerer at have en infrastruktur- og en applikations-config-klasse).
  
  ApplicationConfigTest omdøbt til CommonInfrastructureConfigTest - og nu tester den faktisk noget, før tjekkede den primært at spring og mock-frameworket virkede
  jrftrifork committed Aug 30, 2012
Commits on Aug 29, 2012
 1. Der er ingen rimelighed i at AuditingPersisters constructor smed SQLE…

  …xception, det må være en rest fra gamle dage.
  
  Nu er det væk
  jrftrifork committed Aug 29, 2012
Commits on Aug 28, 2012
 1. Flyt midlertidigt MigrationFinder.java til andet directory og se om d…

  …et ordner problemet med at case er MigratioNFinder.java
  jrftrifork committed Aug 28, 2012