Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Aug 31, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kfroberg

  Fixed pom

  kfroberg authored
 5. @kfroberg
 6. @kfroberg
 7. @kfroberg
 8. @kfroberg
 9. @kfroberg
 10. @kfroberg

  Ændret til snapshot

  kfroberg authored
Commits on Aug 30, 2012
 1. @kfroberg

  tilføjet repositories i pom

  kfroberg authored
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kfroberg
 5. @kfroberg
 6. @kfroberg

  Ændret git URL'er

  kfroberg authored
 7. @kfroberg
 8. @kfroberg
 9. @kfroberg
 10. @kfroberg
 11. @jrftrifork

  StamdataConfiguration er nu ren infrastruktur. Parser er ikke abstrak…

  jrftrifork authored
  …t længere (for det gjorde det svært for moduler der importerer at have en infrastruktur- og en applikations-config-klasse).
  
  ApplicationConfigTest omdøbt til CommonInfrastructureConfigTest - og nu tester den faktisk noget, før tjekkede den primært at spring og mock-frameworket virkede
Commits on Aug 29, 2012
 1. @jrftrifork

  Der er ingen rimelighed i at AuditingPersisters constructor smed SQLE…

  jrftrifork authored
  …xception, det må være en rest fra gamle dage.
  
  Nu er det væk
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
Commits on Aug 28, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork
 8. @jrftrifork
 9. @jrftrifork

  Flyt midlertidigt MigrationFinder.java til andet directory og se om d…

  jrftrifork authored
  …et ordner problemet med at case er MigratioNFinder.java
 10. @jrftrifork
 11. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.