Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork

  ImportEndedAt med outcome failure skal køre i egen transaktion - elle…

  jrftrifork authored
  …rs ruller informationen tilbage sammen med forretningsdata-transaktionen. Nu kører failure i egen trans, mens success kører sammen med forretningsdata, så vi ikke kommer til at lyve og sige alt gik godt, hvis data ikke kunne skrives til db
 3. @jrftrifork

  Tjek for eksistens og opret statustabel i ét hug mod db'en.

  jrftrifork authored
  Ved samtidig deployment af flere war's der brugte DbMigrator kunne der være en race-condition hvor to tråde i takt tjekkede om Statustabel var der og derefter oprettede den, så nummer to fik en fejl, fordi tabellen allerede fandtes
 4. @jrftrifork

  Bean-id persister var i konflikt med persister-bean fra legacy import…

  jrftrifork authored
  …ermodulers bean-def for AuditingPersister
  
  .
  Svarer til commit 61ec0d73aaa2f146578fa7b17851d65f489e9df3 i sdm4-testutils
 5. @jrftrifork

  Oprydning imports

  jrftrifork authored
Commits on Sep 10, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
Commits on Sep 7, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
Commits on Sep 6, 2012
 1. @jrftrifork

  FieldSpecification kan nu være ignored, og SingleLineRecordParser spr…

  jrftrifork authored
  …inger ignored fields over i filerne. Skulle bruges til VitaminGrunddata i sdm4-vitaminimporter
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork

  ModifiedDate for records gemt med RecordPersister skal være ens for a…

  jrftrifork authored
  …lle records i et dataset. Før denne rettelse var den indsatte db-værdi opstartstidspunktet for applikationen for alle records
 4. @jrftrifork

  Record har fået toString

  jrftrifork authored
Commits on Sep 5, 2012
 1. @jrftrifork

  Første bud på første halvdel af historik på grunddata. Krævede at vi …

  jrftrifork authored
  …brugte RecordFetcher, hvilket trak indførsel af DECIMAL10_3-type i FieldSpecifikation
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork
 8. @jrftrifork
 9. @jrftrifork
 10. @jrftrifork

  Flyt SingleLineRecordParser til sdm4-core, så den kan deles med den n…

  jrftrifork authored
  …ye vitaminimporter.
  
  Rettet lille fejl i String.format for fejlbesked i SikredeParser
Commits on Sep 4, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Aug 31, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
 4. @kfroberg
 5. @kfroberg

  Fixed pom

  kfroberg authored
 6. @kfroberg
 7. @kfroberg
 8. @kfroberg
 9. @kfroberg
 10. @kfroberg
 11. @kfroberg

  Ændret til snapshot

  kfroberg authored
Something went wrong with that request. Please try again.