Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 101 lines (93 sloc) 3.286 kb
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4 <parent>
5 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
6 <artifactId>sdm-parent</artifactId>
c0a54e3 @jrftrifork Tilføjet licensheader til filer der manglede den
jrftrifork authored
7 <version>4.3</version>
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
8 </parent>
9
10 <artifactId>doseringimporter</artifactId>
11 <packaging>war</packaging>
2c0e156 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
jrftrifork authored
12 <version>4.2-SNAPSHOT</version>
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
13
14 <scm>
15 <url>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-doseringimporter</url>
16 <connection>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-doseringimporter.git</connection>
17 <developerConnection>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-doseringimporter.git</developerConnection>
2c0e156 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
jrftrifork authored
18 <tag>HEAD</tag>
1fd8820 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare release doseringimporter-4.1
jrftrifork authored
19 </scm>
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
20 <issueManagement>
21 <system>JIRA</system>
22 <url>https://jira.trifork.com/</url>
23 </issueManagement>
24 <ciManagement>
25 <system>Jenkins</system>
26 <url>https://ci02.trifork.com:8443/view/SDM4/job/SDM4-doseringimporter/</url>
27 </ciManagement>
28
29 <prerequisites>
30 <maven>3.0.0</maven>
31 </prerequisites>
32
33 <distributionManagement>
34 <repository>
35 <id>Trifork-Nexus-Release-Repository</id>
36 <name>Trifork Nexus Release Repository</name>
37 <url>https://nexus.trifork.com/content/repositories/releases/</url>
38 </repository>
39 </distributionManagement>
40
41 <repositories>
42 <repository>
43 <id>Trifork-Nexus-Public-Repository</id>
44 <name>Trifork Nexus Public Repository</name>
45 <url>https://nexus.trifork.com/content/groups/public/</url>
46 </repository>
47 </repositories>
48
49 <pluginRepositories>
50 <pluginRepository>
51 <id>Trifork-Nexus-Public-Repository</id>
52 <name>Trifork Nexus Public Repository</name>
53 <url>https://nexus.trifork.com/content/groups/public/</url>
54 </pluginRepository>
55 </pluginRepositories>
56
57 <dependencies>
58 <dependency>
59 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
60 <artifactId>sdm-core</artifactId>
30e07d2 @jrftrifork Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning af ...
jrftrifork authored
61 <version>4.2-SNAPSHOT</version>
dee359f @jrftrifork Skift til sdm-core 4.1-SNAPSHOT for at bruge ny DbMigrator istedet for F...
jrftrifork authored
62 </dependency>
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
63 <dependency>
64 <groupId>mysql</groupId>
65 <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
66 <scope>test</scope>
67 </dependency>
68 <dependency>
69 <groupId>org.springframework</groupId>
70 <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
71 </dependency>
72 <dependency>
73 <groupId>com.google.code.gson</groupId>
74 <artifactId>gson</artifactId>
75 <version>1.6</version>
76 </dependency>
77 <dependency>
78 <groupId>junit</groupId>
79 <artifactId>junit</artifactId>
80 <scope>test</scope>
81 </dependency>
82 <dependency>
83 <groupId>org.mockito</groupId>
84 <artifactId>mockito-all</artifactId>
85 <version>1.9.0</version>
86 <scope>test</scope>
87 </dependency>
88 <dependency>
89 <groupId>org.springframework</groupId>
90 <artifactId>spring-test</artifactId>
91 <scope>test</scope>
92 </dependency>
93 <dependency>
94 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
95 <artifactId>testutils</artifactId>
472ca8e @jrftrifork Gør klar til release - kør mod faste versioner af sdm-core og testutils
jrftrifork authored
96 <version>4.1</version>
0d576ad @jrftrifork Rod i github-admin, så det tidligere pushede tilsyneladende er væk. Push...
jrftrifork authored
97 <scope>test</scope>
98 </dependency>
99 </dependencies>
100 </project>
Something went wrong with that request. Please try again.