Permalink
Browse files

Efter skift til openjdk fejler Springs JDBCTemplate fordi den manger …

…com.sun.rowset.CachedRowsetImpl (referenceimpl af CachedRowset). Nu deployer vi en frit downloadable rowset.jar der indeholder det nødvendige ind i hvert importermodul
  • Loading branch information...
1 parent 27b9ef8 commit fd16d709dd2f4e91386c8e20fb0143b44a8787cc @jrftrifork jrftrifork committed Sep 10, 2012
View
9 environment/modules/jboss7as/manifests/importermodule.pp
@@ -22,10 +22,15 @@
content => template("jboss7as/log4j-nspslalog-importer.properties"),
}
+ file {"/pack/jboss/modules/sdm4/config/${modulename}/main/rowset.jar":
+ ensure => present,
+ source => "puppet:///modules/jboss7as/rowset.jar",
+ require => File["/pack/jboss/modules/sdm4/config/${modulename}/main"]
+ }
+
# JBoss module
file {["/pack/jboss/modules/sdm4/config/${modulename}", "/pack/jboss/modules/sdm4/config/${modulename}/main"]:
ensure => directory,
- owner => "jboss",
require => File["/pack/jboss"],
}
@@ -38,6 +43,4 @@
content => template("jboss7as/sdm-importer-module.xml"),
require => File["/pack/jboss/modules/sdm4/config/${modulename}/main"],
}
-
-
}
View
4 environment/modules/jboss7as/templates/sdm-importer-module.xml
@@ -2,5 +2,9 @@
<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="sdm4.config.<%=modulename%>">
<resources>
<resource-root path="."/>
+ <resource-root path="rowset.jar"/>
</resources>
+ <dependencies>
+ <module name="javax.sql"/>
+ </dependencies>
</module>

0 comments on commit fd16d70

Please sign in to comment.