Permalink
Commits on Sep 10, 2012
 1. Efter skift til openjdk fejler Springs JDBCTemplate fordi den manger …

  jrftrifork committed Sep 10, 2012
  …com.sun.rowset.CachedRowsetImpl (referenceimpl af CachedRowset). Nu deployer vi en frit downloadable rowset.jar der indeholder det nødvendige ind i hvert importermodul
Commits on Sep 7, 2012
Commits on Sep 5, 2012
 1. Fjernet vagrant og testutils plugin

  Kjeld Froberg committed Sep 5, 2012
Commits on Sep 4, 2012
 1. Check resterende moduler ud

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 2. Scripts er scripts

  jrftrifork committed Sep 4, 2012