Permalink
Commits on Sep 20, 2012
 1. Tilføj maven-license-plugin

  jrftrifork committed Sep 20, 2012
Commits on Sep 17, 2012
 1. Merge branch 'master' of github.com:trifork/sdm4-parent

  Kjeld Froberg committed Sep 17, 2012
 2. Tilføjet vaccinationimporter

  Kjeld Froberg committed Sep 17, 2012
 3. Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  jrftrifork committed Sep 17, 2012
Commits on Sep 12, 2012
 1. git pull/push også i parent

  jrftrifork committed Sep 12, 2012
Commits on Sep 11, 2012
 1. Automatisk enable af "styr-vagrant-vm'er" profil under release. Vagra…

  …nt up i dén profil behøver ikke provisionere, det gør integrationstesten selv, så sparer vi en anelse tid
  jrftrifork committed Sep 11, 2012
 2. lavet beskrivelse uptodate

  Kjeld Froberg committed Sep 11, 2012
Commits on Sep 10, 2012
 1. Efter skift til openjdk fejler Springs JDBCTemplate fordi den manger …

  …com.sun.rowset.CachedRowsetImpl (referenceimpl af CachedRowset). Nu deployer vi en frit downloadable rowset.jar der indeholder det nødvendige ind i hvert importermodul
  jrftrifork committed Sep 10, 2012
Commits on Sep 7, 2012
Commits on Sep 5, 2012
 1. Fjernet vagrant og testutils plugin

  Kjeld Froberg committed Sep 5, 2012
Commits on Sep 4, 2012
 1. Check resterende moduler ud

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 2. Scripts er scripts

  jrftrifork committed Sep 4, 2012