Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Puppet Shell Ruby

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
environment
.gitignore
README.md
Vagrantfile
checkout-importermodules.sh
pom.xml

README.md

Stamdata Manager 2

Igang

Klon repo med $ git clone https://github.com/trifork/sdm2.git --recursive. På grund af Oracle licenser må vi desværre ikke redistribuere jboss og jdk'et. Derfor skal disse lånes fra niab. "tar.gz" pak /pack/jdk-1.6.0_24 og /pack/jboss-6.0 til environment/modules/jboss6as/files/. -Eller få dem udleveret af mwl at trifork dot com

Kør vagrant up det fejler (desværre) som regel med noget a la err: /Stage[main]/Jboss7as/Exec[deploy-sample]/returns: change from notrun to 0 failed: /pack/jboss/bin/jboss-cli.sh -c --commands='deploy --force /tmp/sdm-sample.war' --user=sdmadmin --password=trifork returned 1 instead of one of [0] at /tmp/vagrant-puppet/modules-0/jboss7as/manifests/init.pp:103

Hvis det gør det, så kør vagrant provision

Tjek, at der kører en sdm-sample applikation på http://localhost:8080/sdm-sample

Something went wrong with that request. Please try again.