Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 114 lines (105 sloc) 3.909 kb
e128b4d @jrftrifork Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/tree/develop/sorimporter
jrftrifork authored
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4 <parent>
5 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
6 <artifactId>sdm-parent</artifactId>
5a5d2ed @jrftrifork Tilføjet licensheader til filer der manglede den
jrftrifork authored
7 <version>4.3</version>
e128b4d @jrftrifork Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/tree/develop/sorimporter
jrftrifork authored
8 </parent>
9
10 <artifactId>sorimporter</artifactId>
11 <packaging>war</packaging>
833d200 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
jrftrifork authored
12 <version>4.2-SNAPSHOT</version>
d9e3e43 @jrftrifork Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information til...
jrftrifork authored
13
14 <scm>
15 <url>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-sorimporter</url>
16 <connection>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-sorimporter.git</connection>
17 <developerConnection>scm:git:git@github.com:trifork/sdm4-sorimporter.git</developerConnection>
833d200 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
jrftrifork authored
18 <tag>HEAD</tag>
19f5ae9 @jrftrifork [maven-release-plugin] prepare release sorimporter-4.1
jrftrifork authored
19 </scm>
d9e3e43 @jrftrifork Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information til...
jrftrifork authored
20 <issueManagement>
21 <system>JIRA</system>
22 <url>https://jira.trifork.com/</url>
23 </issueManagement>
24 <ciManagement>
25 <system>Jenkins</system>
26 <url>https://ci02.trifork.com:8443/view/SDM4/job/SDM4-sorimporter/</url>
27 </ciManagement>
28
29 <prerequisites>
30 <maven>3.0.0</maven>
31 </prerequisites>
32
33 <distributionManagement>
34 <repository>
35 <id>Trifork-Nexus-Release-Repository</id>
36 <name>Trifork Nexus Release Repository</name>
37 <url>https://nexus.trifork.com/content/repositories/releases/</url>
38 </repository>
39 </distributionManagement>
40
41 <repositories>
42 <repository>
43 <id>Trifork-Nexus-Public-Repository</id>
44 <name>Trifork Nexus Public Repository</name>
45 <url>https://nexus.trifork.com/content/groups/public/</url>
46 </repository>
47 </repositories>
48
49 <pluginRepositories>
50 <pluginRepository>
51 <id>Trifork-Nexus-Public-Repository</id>
52 <name>Trifork Nexus Public Repository</name>
53 <url>https://nexus.trifork.com/content/groups/public/</url>
54 </pluginRepository>
55 </pluginRepositories>
e128b4d @jrftrifork Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/tree/develop/sorimporter
jrftrifork authored
56
57 <properties>
58 <generated.sources.dir>${project.build.directory}/generated-sources/</generated.sources.dir>
59 </properties>
60
61 <dependencies>
62 <dependency>
63 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
64 <artifactId>sdm-core</artifactId>
35164cc @jrftrifork Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning af ...
jrftrifork authored
65 <version>4.2-SNAPSHOT</version>
e128b4d @jrftrifork Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/tree/develop/sorimporter
jrftrifork authored
66 </dependency>
67 <dependency>
68 <groupId>org.springframework</groupId>
69 <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
70 </dependency>
71 <dependency>
72 <groupId>cglib</groupId>
73 <artifactId>cglib</artifactId>
74 <version>2.2.2</version>
75 </dependency>
76 <dependency>
77 <groupId>dk.sdsd.nsp</groupId>
78 <artifactId>nsp-util</artifactId>
79 </dependency>
80 <dependency>
81 <groupId>junit</groupId>
82 <artifactId>junit</artifactId>
83 <scope>test</scope>
84 </dependency>
85 <dependency>
86 <groupId>org.hamcrest</groupId>
87 <artifactId>hamcrest-all</artifactId>
88 <scope>test</scope>
89 </dependency>
90 <dependency>
91 <groupId>org.springframework</groupId>
92 <artifactId>spring-test</artifactId>
93 <scope>test</scope>
94 </dependency>
95 <dependency>
96 <groupId>mysql</groupId>
97 <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
98 <scope>test</scope>
99 </dependency>
100 <dependency>
101 <groupId>org.mockito</groupId>
102 <artifactId>mockito-all</artifactId>
103 <version>1.9.0</version>
104 <scope>test</scope>
105 </dependency>
106 <dependency>
107 <groupId>dk.nsi.stamdata4</groupId>
108 <artifactId>testutils</artifactId>
afd1d03 @jrftrifork Gør klar til release - kør mod faste versioner af sdm-core og testutils
jrftrifork authored
109 <version>4.1</version>
e128b4d @jrftrifork Flyttet fra https://github.com/trifork/sdm2/tree/develop/sorimporter
jrftrifork authored
110 <scope>test</scope>
111 </dependency>
112 </dependencies>
113 </project>
Something went wrong with that request. Please try again.