Permalink
Commits on Jun 21, 2013
 1. Update README.md

  Kaspar Bach Pedersen committed Jun 21, 2013
Commits on May 31, 2013
 1. [maven-release-plugin] prepare for next development iteration

  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
 2. [maven-release-plugin] prepare release sorimporter-4.4

  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
 3. * Opdateret SDM4 depencencies

  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
Commits on Apr 3, 2013
 1. [maven-release-plugin] prepare release sorimporter-4.3

  Kaspar Pedersen committed Apr 3, 2013
 2. SDM-23: Reset transaction time før hver import

  Kaspar Pedersen committed Apr 3, 2013
Commits on Nov 2, 2012
Commits on Oct 30, 2012
Commits on Oct 28, 2012
Commits on Sep 24, 2012
 1. Skiftet licens til NSI/MIT

  jrftrifork committed Sep 24, 2012
Commits on Sep 21, 2012
Commits on Sep 17, 2012
 1. Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
  jrftrifork committed Sep 17, 2012
Commits on Sep 11, 2012
 1. README erstattet af README.md

  jrftrifork committed Sep 11, 2012
Commits on Sep 7, 2012
 1. Tilføjet readme informationer

  Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012
Commits on Sep 5, 2012
Commits on Sep 4, 2012
 1. Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  …til brug for mvn:release-plugin
  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 2. Tilføjet .gitignore

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 3. Tilføjet README

  jrftrifork committed Sep 4, 2012