Skip to content
Commits on Jun 21, 2013
 1. @kpntrifork

  Update README.md

  kpntrifork committed
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  * Opdateret SDM4 depencencies

  kpntrifork committed
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
Commits on Nov 2, 2012
 1. @jrftrifork

  Changelog for 4.3, der beskriver at sdm-core 4.3 (som vi var på i for…

  jrftrifork committed
  …vejen) løser NSPSUPPORT-126
Commits on Oct 28, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
Commits on Sep 21, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 17, 2012
 1. @jrftrifork

  Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  jrftrifork committed
  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork

  README erstattet af README.md

  jrftrifork committed
Commits on Sep 10, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 7, 2012
 1. Tilføjet readme informationer

  Kjeld Froberg committed
Commits on Sep 6, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 5, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 4, 2012
 1. @jrftrifork

  Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  jrftrifork committed
  …til brug for mvn:release-plugin
 2. @jrftrifork

  Tilføjet .gitignore

  jrftrifork committed
 3. @jrftrifork

  Tilføjet README

  jrftrifork committed
 4. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.