Permalink
Commits on Jun 21, 2013
 1. Update README.md

  Kaspar Bach Pedersen
  Kaspar Bach Pedersen committed Jun 21, 2013
Commits on May 31, 2013
 1. [maven-release-plugin] prepare for next development iteration

  Kaspar Pedersen
  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
 2. * Opdateret SDM4 depencencies

  Kaspar Pedersen
  Kaspar Pedersen committed May 31, 2013
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
Commits on Nov 2, 2012
 1. Changelog for 4.3, der beskriver at sdm-core 4.3 (som vi var på i for…

  jrftrifork committed Nov 2, 2012
  …vejen) løser NSPSUPPORT-126
Commits on Oct 28, 2012
Commits on Sep 21, 2012
Commits on Sep 17, 2012
 1. Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  jrftrifork committed Sep 17, 2012
  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
Commits on Sep 11, 2012
Commits on Sep 10, 2012
Commits on Sep 7, 2012
 1. Tilføjet readme informationer

  Kjeld Froberg
  Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012
Commits on Sep 6, 2012
Commits on Sep 5, 2012
Commits on Sep 4, 2012
 1. Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
  …til brug for mvn:release-plugin
 2. Tilføjet .gitignore

  jrftrifork committed Sep 4, 2012
 3. Tilføjet README

  jrftrifork committed Sep 4, 2012