Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 852 Bytes

takstimporter 4.3

 • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem
 • Opgraderet til sdm-core 4.9 for at kunne resette transaction time
 • Reset transaction time før hver import

takstimporter 4.4

 • Opgraderet SDM4 dependencies
 • Rettet SDM-22: Takstimporter komprimerer ikke UdgaaedeNavne
 •      I den forbindelser AntalDDDPrPakning ændret fra DECIMAL(10,0) ændret til DECIMAL(7,3)
  
 • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
 • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
 • Tilføjet nye indexer der skulle speede krs kopiering op

next version

 • PakningskombinationerUdenPriser tabel oprettelse flyttet fra cprimporter til tasktimporteren hvor den hører hjemme.