Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on Jun 21, 2013
 1. @kpntrifork

  Update README.md

  kpntrifork authored
Commits on Jun 12, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork

  Ret changelog

  kpntrifork authored
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork
 4. @kpntrifork

  * Opdateret SDM4 depencencies

  kpntrifork authored
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
  * Tilføjet nye indexer der skulle speede krs kopiering op
Commits on May 28, 2013
 1. @kpntrifork

  Reviewet sidste commit og ombestemt mig så AntalDDDPrPakning er nu DE…

  kpntrifork authored
  …CIMAL(7,3) i stedet for afrunding.
Commits on May 24, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Apr 3, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  add iml to gitignore

  kpntrifork authored
 4. @kpntrifork
Commits on Nov 2, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Oct 28, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
Commits on Sep 24, 2012
 1. @jrftrifork

  Skiftet licens til NSI/MIT

  jrftrifork authored
Commits on Sep 21, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 17, 2012
 1. @jrftrifork

  Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  jrftrifork authored
  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork
 6. @jrftrifork
Commits on Sep 7, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
Commits on Sep 5, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 4, 2012
 1. @jrftrifork

  Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  jrftrifork authored
  …til brug for mvn:release-plugin
 2. @jrftrifork

  Tilføjet .gitignore

  jrftrifork authored
 3. @jrftrifork

  Tilføjet README

  jrftrifork authored
 4. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.