Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Commits on Jun 12, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork

  Ret changelog

  kpntrifork authored
 2. @kpntrifork

  * Opdateret SDM4 depencencies

  kpntrifork authored
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
  * Tilføjet nye indexer der skulle speede krs kopiering op
Commits on May 28, 2013
 1. @kpntrifork

  Reviewet sidste commit og ombestemt mig så AntalDDDPrPakning er nu DE…

  kpntrifork authored
  …CIMAL(7,3) i stedet for afrunding.
Commits on May 24, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Apr 3, 2013
 1. @kpntrifork
Commits on Nov 2, 2012
 1. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.