Skip to content
Commits on Jun 21, 2013
 1. @kpntrifork

  Update README.md

  kpntrifork committed Jun 21, 2013
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  * Opdateret SDM4 depencencies

  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  kpntrifork committed May 31, 2013
Commits on Oct 9, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork

  NSPSUPPORT-103

  Sikrer, at databasemigreringer kan køres på et eksisterende (smd3)-skema uden at forsøge at oprette tabeller eller indices igen. Der oprettes stadig de nødvendige nye sdm4-tabeller
  jrftrifork committed Oct 9, 2012
 4. NSPSUPPORT-113 git mv src/test/resources/dk/nsi/sdm4/ydelse/parser/Yd…

  …elseParserTest-TestFile.csv src/test/resources/dk/nsi/sdm4/ydelse/parser/YdelseparserTest-TestFile.csv
  vagrant committed Oct 9, 2012
Commits on Oct 1, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
Commits on Sep 28, 2012
 1. @jrftrifork

  Vi kører fint med core 4.2

  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 2. @jrftrifork

  Ved en fejl var det progressBatchSize der var gjort konfigurerbart, i…

  …kke batchSize - den var altid 1. Fix dét.
  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 3. @jrftrifork

  progressBatchSize sættes til 10000 (ikke konfigurerbart). Burde give …

  …en progress loglinie ca hvert 10 sekund, og "kun" 4000 liniers log ved import af 39M rækker

  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 4. @jrftrifork
 5. @jrftrifork

  Undgå at logge "committing batch of size 0" når batchsize går op i an…

  …tal records, det ser lidt underligt ud i loggen
  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 6. @jrftrifork
 7. @jrftrifork
 8. @jrftrifork
 9. @jrftrifork
 10. @jrftrifork

  Vi bruger ikke mockito

  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 11. @jrftrifork

  Test WebConfig

  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 12. @jrftrifork

  Kopieret SSRTest fra BRS, den er også relevant her. Rettet test, så d…

  …en også virker, når det er sommertid
  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 13. @jrftrifork
 14. @jrftrifork
 15. @jrftrifork
 16. @jrftrifork

  YdelseParserTest kan ikke være @Transactional - hvis den er, tager de…

  …ns purge() i @Before en lås på hele SSR-tabellen, og så låser YdelseInserter
  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 17. @jrftrifork

  YdelseInserter skal ikke være deklarativt transaktionel, den etablere…

  …r transaktioner programmatisk
  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 18. @jrftrifork

  Javadoc-rettelse

  jrftrifork committed Sep 28, 2012
 19. @jrftrifork
 20. @jrftrifork
 21. @jrftrifork
Commits on Sep 27, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork

  Pynt på README

  jrftrifork committed Sep 27, 2012
Something went wrong with that request. Please try again.