Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
sdm4-ydelseimporter
Java

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
Changelog.md
README.md
pom.xml
standardheader.txt

README.md

SDM4 importer til SSR-ydelser

Igang

Ydelseimporter bruger sin egen SQL-baserede persisteringslogik.

Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.

Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.3/doc.

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-ydelseimporter.git.

Konfiguration

Der er følgende importer-specifikke konfigurations-properties

  • spooler.ydelseimporter.batchsize angiver hvor mange ydelser, der indsættes pr database-commit Default-værdi: 1000
Something went wrong with that request. Please try again.