Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 793 Bytes

yderimporter 4.3

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem

yderimporter 4.4

  • Fixed NSPSUPPORT-168
  • Fixed NSPSUPPORT-190
  • Don't importe a complete register everyday only update changes

Please note the tables below should be emptied before upgrade Yderregister YderregisterPerson YderregisterKeyValue

yderimporter 4.5

  • Fixed SDM-35 Yderimport fejler
  • Tilføjet indexer på Yderregister og YderregisterPerson så import og kopiregister service går markant hurtigere

yderimporter 4.6

  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk