Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Commits on May 31, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  * Opdateret SDM4 depencencies

  kpntrifork authored
  * SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  * Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
Commits on May 16, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
Commits on Feb 5, 2013
 1. @kpntrifork
 2. @kpntrifork
 3. @kpntrifork

  Choose correct SNAPSHOT

  kpntrifork authored
Commits on Feb 4, 2013
 1. @kpntrifork

  NSPSUPPORT-168 Nye id kolonner på yderregister & yderregisterperson

  kpntrifork authored
  Den løser også NSPSUPPORT-190
Commits on Dec 12, 2012
 1. @kfroberg
 2. @kfroberg
 3. @kfroberg
Commits on Oct 28, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
Commits on Sep 21, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 17, 2012
 1. @jrftrifork

  Skift sdm-core til nsp-util 1.0.9 for at få JBoss 7-venlig opsætning …

  jrftrifork authored
  …af slalog. Skift importermoduler til at køre mod opdateret (snapshot)-version af core, så de får rettelsen.
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jrftrifork
 2. @jrftrifork
 3. @jrftrifork
 4. @jrftrifork
Commits on Sep 6, 2012
 1. @jrftrifork
Commits on Sep 4, 2012
 1. @jrftrifork

  Afhæng af ikke-snapshots for parent og testutils, tilføj information …

  jrftrifork authored
  …til brug for mvn:release-plugin
 2. @jrftrifork
Something went wrong with that request. Please try again.