Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 509f2ab2ae
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

523 lines (522 sloc) 24.027 kB
object frmLogin: TfrmLogin
Left = 419
Height = 197
Top = 130
Width = 290
Caption = 'Log in to hgd'
ClientHeight = 197
ClientWidth = 290
Color = clForm
Constraints.MinHeight = 197
Constraints.MinWidth = 290
Icon.Data = {
7E04000000000100010010100000010020006804000016000000280000001000
0000200000000100200000000000000400006400000064000000000000000000
00000000000F0000003200000033000000330000003300000033000000330000
0033000000330000002200000000000000000000000000000000000000000000
0000753D0D6FA8540CFBA7530BFFA7520AFFA85208FFB25000FF59777FFF2990
CBFF3091C7FF2F88B9BB000000332F8EC3003292C7003495CE003590AC003681
6900B25F18FFD8995DFFE3A971FFE3A870FFE4A76EFFEEA666FF219BE3FF4DC0
F9FF69D1FEFF60C3EDFF3697CDFF000000330000003300000033000000320000
000FC27937FFEAC097FFE1A261FFE19F5CFFE29D58FFE89D54FFC2A278FF2293
D5FF6DD1FBFF82E0FFFF5FC1EDFF2988BDFF2D8DC2FF3191C9FF338CA5FB2456
426FCF8D4FFFF1D6BCFFF0B776FFF0B97BFFF6F9FDFFEEEFF0FFFBB973FFCFB5
8AFF2190D1FF69D0FAFF6ED7FDFF54C1F2FF59C7F8FF58C5F8FF3DA2DCFF368F
A7FFD08843FFF1DBC5FFFBE6CEFFFFF8EAFFFFFEFEFFF6F5F3FFF2E4D2FFFFE9
C9FFD2C8BAFF248BC8FF6FD5FDFF6ED2FBFF71D5FDFF72D7FFFF70D4FDFF399B
D4FFD58D460DD88C40D0EEBA86FFAFC7CEFF5D9FC3FF3C7CA0FF768488FFFBBA
82FFBE9340FF228ACAFF82E0FFFF82E1FFFF2F73B3FF3074B4FF87E6FFFF399D
D4FFDB904600E5934300E19040288DA2A3EA67A3C4FF5089A9FF5E7370FFA5CA
A1FF91E8C4FF278FCFFF75D8FEFF7ADEFFFF3A7CB7FF3C7DB8FF7ADEFFFF3CA1
D7FFF09842002F7BB1001127373F78BDE2FF7FC0E3FF71AFD2FF5A97BFFF2B84
7CE269BCA1FF5CA9CAFF44ABDFFF6BD6FCFF6DD5FAFF6CD2FAFF4EB4E5FF40A4
DA970138730005376D00012C61EAA7EFFFFF8ED1F0FF7EBFDEFF76B3D5FF0020
58D82F977812629FADE853A5D4FF359DD5FF44ACE1FF3FA6DDFF41A7DD9442A8
DD0010447400104372000A3A6AFF69AACEFF79B3D6FF8CCCECFF80BFE0FF0723
56FF0000002980BFE0FF83BFE0FF74ADCCFF5C9DC2FF0C161D3546B3E90047B2
E700154A7A0015497900114374FF2D77A9FF4E89B7FF517AA5FF334F7BFF0D2C
5CFF042E5FD6A8EFFFFF8FD1EFFF7FBEDDFF77B3D4FF052959E90C3061000D30
61001343720013427100103E6EFC287BAEFF418ABAFF407CABFF254A77FF0F32
63E30A3B6BFF69ABCEFF79B5D6FF8CCCEBFF81C0E0FF0B2B5AFF123261001334
6200124275001242750011407322134879FB1E6293FF1D5787FF134070F71040
7408114474FF2D78A9FF4E89B7FF517AA5FF33507BFF103160FF153665001537
6600124275001242750012417400154C7C00103F7200103F7310154372001141
7500113E6EF9287BAEFF4089BAFF407CABFF244A77FF103466FC133768001337
6800124275001242750012417400164D7E001241740012417500164373001241
7500113F7321124778FC1D5F91FF1C5786FF124070FC11427522124376001243
7600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
}
KeyPreview = True
OnKeyDown = FormKeyDown
OnShow = FormShow
Position = poMainFormCenter
SessionProperties = 'edtHost.Text;edtLastFMUser.Text;edtPort.Text;edtUser.Text;chkSSL.Checked'
ShowInTaskBar = stNever
LCLVersion = '0.9.30'
object gbLastFM: TGroupBox
Left = 8
Height = 189
Top = 216
Width = 274
Anchors = [akTop, akLeft, akRight, akBottom]
ClientHeight = 187
ClientWidth = 272
TabOrder = 0
Visible = False
object imLastFM: TImage
Left = 6
Height = 32
Top = 2
Width = 32
Enabled = False
Picture.Data = {
1754506F727461626C654E6574776F726B477261706869636B07000089504E47
0D0A1A0A0000000D4948445200000020000000200806000000737A7AF4000000
1974455874536F6674776172650041646F626520496D616765526561647971C9
653C0000070D4944415478DAB4570D6C95D5197ECEF97EEE5F7F283F058B4568
C069970D889931AB30B73A2A8210C60CA203BBC4752E0B638B2C6ACCE644EBE6
1282E2B298A12644D46896488A635641118912D1C198A99BEDD5165A28A5B6B7
B4B5F7DEEF7EDFD973CEBDB7B4B46E64D9FD92733FFA9D73DEF73DCFFBBCCF79
11C83D0F449CA9D550AFC8C05FAA9442211E210402691D6A8158D338E2F5996F
FA6773D8997E9DF2CF2D5ABE0A0B96DC0014C6BFF1D67AF8208EEF6BC21161CD
7822E9F5DAFCEC5C23D49E45752B31735E15F637DE0F3FEDE563FB3F3E0A96EB
E0DAFA9F60D1F295F05EDFB7871FBFAD0388D84150B3E09B3578F3F75BE956C0
8D440A0240E0FBF860D79FB064D3161CFFEBAB35C6377F4260CE959F810A32B0
DD1084940509404A814C3A058748E47816B247B16600969090248A264B211E45
BBDA873E6C9E15F6057C32909630510A2980FFC002F5DFB936E91EC519451FDA
57FEB173F5C1A802D8746C595904A431A48C3131C1106D98D90BC1E4D7C92FD9
A3D7FB1A5D5F1A5F30282B5C40C0D708488380C589DEF3C368EB4FE1F4452771
382A38AE9E598C68C435864D7E558081E1143EEE1D9EB027CA511DB330676A31
68DCF81A8F402E05169DDB747EB227818E395762FE439B50B36A15C9198C9E33
333880AEBD7B71E4D147F10D7F18A5C531CD610C0C0DE303BB0C5FDDF118F7AC
CEED51A6AA863B4FA1A5F111A40FBC86AAF2D8B8145CA03B4BC4E2E291E111F4
2E5986DAFD075059B70C223902C9397D4299F1E08642A85AB70EB5473FC4317B
0AFC640A164F747AEA65B8F96FC75079535D764FC03D0C4278291495CFC0753B
7742DCF603DAF0818C37490081074BF9E89011D4ECDA0D3192643A6C884402EA
A17BA11A6E079EFD23448681F0C421D7C577DE3E8C8E41AE4B2751FDE0C3749C
3287B0DAE31077AD031AD643BCF70EAC50947B04AEF8C51608063691843A8FBE
47E31ECA7FF91B58AC55699109FD7D48DFBACC9C86EC045A4E40BCD50C7BD71E
D60F052B1A45B4FE6E88DD7F40B8A4245BC2D491D62D3F4779572B8A6251A887
EF855551C994F8286EFD17D28E63FE9DA7E928028AD00842397BEDF70D096DAA
61F0D4361AE5896331C86804B2A808A2B31DEAC567CCBCC5B4CCAEFF213A1324
A72D29620E6CBEDDDB36E26042616FE7108EC67BF1E90AA6F2AEB5C0B60721C3
2122104CC6810C2B43213A6D3A0F4B63E130C4874720436148C7328848C73681
A8A69761F3741615B3ACAA0AA1DAEB218EBE0B2792FD76554303EE489CC79A13
1F61EEF6C791A8BB054D9D5F60304DA5A52D1804C605208C3A49BE1DCB816B73
B8617827DBB38E730A29695C724E9CEB868C7F42490DC1261FDC15DF83FFCC93
102DC7E1964EA313064F448B2B66E32A2274E34B2F636D5B1C1DC5B30CA175BA
C7A540899C12EA32746D1AB0E130D2CF251D70852E4FA30F7A9E1F1C0DE39E17
E1100D2D5E55776CC0672787905ABF1C5FACB91EDED38F932FC7614D29256A54
0E72AA64D665F8CA8EA7581569A6DBCBFABCB80CA5CE9F4307DCA4056764E94D
50A9241CD2DEA1423A329BAA036DFDF09B9BE0C622FC6E23565686E4EA5518F4
78E59EFA0CFECEED18D9780BCE57BAF01AEF831B66A0847DEEB21BC9339E3E33
990EE8BA656979140B27122611035CB3ED09BC1E4FE0937817BACFF4E2D847A7
F09796B3F82EEBBDF5FD5664F6EF83ADC9C9F2BD61F70B783F28C27B1F9F43C7
E743E84B53D0863268FAED0E22E6C2B26D2382E6A29B548868C462A4DE9F9F23
079802E67EEA1595B8BDAB0BB8B51E9DF317A3A2F131347819CC5DBC08B37E7C
2786EFDFC4930544CC458495F2A39E73A8A6E00C7D6B25FE39650E866A57A3EE
C07E53EB2E496D912F2625BE3F4EAACB9F0F3B2AB971A5FA74E1E52ABEA04CF5
37EF551E2FEC34877EFB1C41EEADFFCE700CBCD5ACE2F38AD4E99F6E50A949D6
AADC3B3366EECC039B55FCEA192AB96185D23EB56F99D7212D0E16C967151721
F1B33BD1B7B91E387BC6442F476F3AAE3B7B1A03DB1F41DFDDEB6195942275B0
193DB50B3142E48C048FB909F55BC39E397A18BDF56B907CE505584CAF112271
F165A41B12D63F6CCBA85EFAD01BE87EE3556686A40954BEADA502DA46ED9C12
DE6C529B77A106FA31B0750B067EB599EB697C4C576DBA2BC26EF614C5B2D7F0
181D98D0907087AE3B2D6DECD8C213BB0F91FB19DBB669992681F165EDBC763A
DA65A9C9EE825C3FA08D8AB100CA4BEFB72FB92F5393F5035958B4D0280814F2
31E71B7319D9F9FFB1E86BD222948152050D40CBBAF6956F7C75006A48E0585B
7BCFE27915A5F0289B858841E48EAFEF0FFA82F699BF054AE65B72E1D69073E8
EB0B6662FEE5D38842508000D8CEB119EDE84EE044EB59FC3AE52D6DF383BF8B
5C9F593ED792D5F7859D6D250A5F5397D27BFF0F106867E705FEF1BBA4774FBB
1FB4F0CF9E3CE378BD613AC72C8EE29C7E14E2D1EC1BE4E8E6E8E548898B3AEE
482E98429582C635A52F5A0ED399FE5B800100C467F00C901A3CFF0000000049
454E44AE426082
}
end
object lblLastFM: TLabel
Left = 46
Height = 14
Top = 6
Width = 46
HelpType = htKeyword
Caption = 'Last.fm'
Enabled = False
Font.Color = clRed
Font.Style = [fsBold]
ParentColor = False
ParentFont = False
end
object chkScrobbling: TCheckBox
Left = 6
Height = 20
Top = 38
Width = 109
Caption = 'Enable Scrobbling'
Enabled = False
TabOrder = 0
end
object chkScrobbling1: TCheckBox
Left = 6
Height = 20
Top = 54
Width = 113
Caption = 'Scrobble All Tracks'
Enabled = False
TabOrder = 1
end
object edtLastFMUser: TLabeledEdit
Left = 6
Height = 19
Top = 102
Width = 144
EditLabel.AnchorSideLeft.Control = edtLastFMUser
EditLabel.AnchorSideBottom.Control = edtLastFMUser
EditLabel.Left = 6
EditLabel.Height = 14
EditLabel.Top = 85
EditLabel.Width = 53
EditLabel.Caption = 'Username:'
EditLabel.ParentColor = False
Enabled = False
TabOrder = 2
end
object btnLastFMApply: TBitBtn
Left = 158
Height = 25
Top = 102
Width = 75
Caption = 'Apply'
Enabled = False
TabOrder = 3
end
end
object gbHGDServer: TGroupBox
Left = 5
Height = 187
Top = 8
Width = 280
Anchors = [akTop, akLeft, akRight, akBottom]
Caption = 'HGD Server'
ClientHeight = 173
ClientWidth = 278
TabOrder = 1
object edtHost: TEdit
Left = 112
Height = 19
Top = 6
Width = 156
Anchors = [akTop, akLeft, akRight]
TabOrder = 0
Text = '127.0.0.1'
end
object edtPort: TEdit
Left = 112
Height = 19
Top = 40
Width = 156
Anchors = [akTop, akLeft, akRight]
TabOrder = 2
Text = '6633'
end
object edtPwd: TEdit
Left = 112
Height = 19
Top = 94
Width = 156
Anchors = [akTop, akLeft, akRight]
EchoMode = emPassword
PasswordChar = '*'
TabOrder = 4
end
object edtUser: TEdit
Left = 112
Height = 19
Top = 67
Width = 156
Anchors = [akTop, akLeft, akRight]
TabOrder = 3
end
object lblPassword: TLabel
Left = 34
Height = 14
Top = 103
Width = 50
Caption = 'Password:'
ParentColor = False
end
object lblUser: TLabel
Left = 34
Height = 14
Top = 76
Width = 26
Caption = 'User:'
ParentColor = False
end
object lblPort: TLabel
Left = 34
Height = 14
Top = 49
Width = 24
Caption = 'Port:'
ParentColor = False
end
object lblHost: TLabel
Left = 34
Height = 14
Top = 10
Width = 26
Caption = 'Host:'
Layout = tlBottom
ParentColor = False
end
object btnHGDLogin: TBitBtn
Left = 145
Height = 26
Hint = 'Apply changes to the connection settings.'
Top = 136
Width = 114
Anchors = [akRight, akBottom]
Caption = 'Log in'
Default = True
Glyph.Data = {
36040000424D3604000000000000360000002800000010000000100000000100
2000000000000004000064000000640000000000000000000000FFFFFF000000
000000000000000000000000000A000000250000003300000033000000330000
0033000000250000000A000000000000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
00000000000000000022004F2B5C008347C9008C4BFF008B4AFF008B4AFF008C
4BFF008347C9004F2B5C0000001E0000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
00000000001E008046BB009050FF01A169FF01AB76FF01AC79FF01AC79FF01AB
76FF01A169FF009050FF007C44AA0000001E00000000FFFFFF00FFFFFF000000
000A007C43AA009152FF02AC77FF00C38CFF00D79BFF00DA9CFF00DA9CFF00D7
9CFF01C38CFF01AB76FF009253FF007C44AA0000000AFFFFFF00FFFFFF000059
3151009051FF0FB483FF00D298FF00D598FF00D192FF00CF90FF00D091FF00D3
96FF00D69BFF00D198FF01AB76FF009050FF005A3151FFFFFF00FFFFFF000083
45C916AB78FF10C996FF00D397FF00CD8CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00CC
8CFF00D195FF00D59BFF01C18CFF01A169FF008447C9FFFFFF00FFFFFF00008A
48FF39C49DFF00D198FF00CB8CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFF00CA8CFF00CF96FF00D29BFF01AB76FF008C4BFFFFFFFF00FFFFFF000089
46FF52D2B0FF00CC92FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00C484FFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFF00C88DFF00D09AFF00AD79FF008B4AFFFFFFFF00FFFFFF000088
45FF68DDBEFF00C991FFFFFFFFFFFFFFFFFF00C68CFF00C891FF00C58BFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00CC96FF00AD78FF008B4AFFFFFFFF00FFFFFF000088
46FF76E0C6FF00CB98FF00C590FF00C691FF00C895FF00C997FF00C894FF00C3
8CFFFFFFFFFFFFFFFFFF00C792FF00AB75FF008C4BFFFFFFFF00FFFFFF000088
46BE59C9A4FF49DEBCFF00C794FF00C897FF00C998FF00C999FF00C998FF00C7
94FF00C38EFFFFFFFFFF00BD8AFF00A067FF008B4BBFFFFFFF00FFFFFF00008C
4B330A9458FFADF8E9FF18D0A7FF00C495FF00C697FF00C698FF00C798FF00C7
98FF00C697FF00C596FF12B585FF008F50FF008E4D33FFFFFF00FFFFFF000000
0000008A48AA199C63FFBCFFF7FF5EE4C9FF00C59AFF00C396FF00C497FF00C5
9AFF22CAA2FF2FC196FF029355FF008D4C9500000000FFFFFF00FFFFFF000000
000000000000008A48950E9659FF74D5B6FFA0F4E1FF94EFDCFF7CE6CCFF5ED6
B5FF2EB587FF039152FF008C4CAA0000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
00000000000000000000008C4A33008946BB008744FF008743FF008744FF0089
46FF008B49BB008D4C33000000000000000000000000FFFFFF00FFFFFF00FFFF
FF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFF
FF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00
}
GlyphShowMode = gsmAlways
ModalResult = 1
ParentShowHint = False
ShowHint = True
TabOrder = 5
end
object chkSSL: TCheckBox
Left = 32
Height = 20
Hint = 'Encrypt connection to server (if server supports it).'
Top = 25
Width = 39
Caption = 'SSL'
ParentFont = False
ParentShowHint = False
ShowHint = True
TabOrder = 1
end
object imServer: TImage
Left = 8
Height = 16
Top = 10
Width = 16
ParentShowHint = False
Picture.Data = {
1754506F727461626C654E6574776F726B477261706869630002000089504E47
0D0A1A0A0000000D49484452000000100000001008060000001FF3FF61000000
1974455874536F6674776172650041646F626520496D616765526561647971C9
653C000001A24944415478DA8C534D2F0351143D6F3AB465E1238D8F452DD402
0B2BA142C2A221DDD84CF7B6FE8195442211891FC06FA0561624561A24C49E8D
8D582082A8EAF4BD993EEFDE5632A55A773299BC7BEE3DF79CF7DE08AD35BE43
0881F59D6CD6A41C8D409E1E81FDD5E54C26584F6107176BDB7BD978BCDFE9ED
89810A353757881F9F9E1DC2CD32F3278192CA715293F0A487E020D30F7B2C81
CD9D5D073FA286A05CD62899E6CBEB3BB3D22CFD5BC7C4C800E34D087C78BE8F
5867372C511D6DA4501FE5096F4C40859E8FE3D34B589660FFBAAA6C69710675
04D412984A28CF437A36C904416B9427BCB102334F1AA947B92BB640BBAFAB16
9CF971C69BEC4119522AA4E7A62AC757B540AF949F8C37B6A0496A19C7E7173C
5D3083C52A52D3A380FE8702D753181EEAE3F92161236445984029B2D28C80A4
96149F045F60AB051B67838C6D2DDCD713F0FB14A4698E463A50705FD11A6EC3
4AF206EDD12E14551EBAD93DD0C6B36F8A4AEA1DB6154251BEF065FA701F106E
B50D2E1A13B885FCC9C1616E56D7D14A9B2ADDC2C9AFFC8FDF39613E9DF83BDE
4CFD6D30F125C00079D7DB4D4092DE7C0000000049454E44AE426082
}
end
object imPort: TImage
Left = 8
Height = 16
Top = 49
Width = 16
ParentShowHint = False
Picture.Data = {
1754506F727461626C654E6574776F726B47726170686963E602000089504E47
0D0A1A0A0000000D49484452000000100000001008060000001FF3FF61000000
1974455874536F6674776172650041646F626520496D616765526561647971C9
653C000002884944415478DA74535D48145114FE666775B34056DD2C0A445A08
7BC88296D2D2D587FC59593662B79E947A09420A825E429212AB95905D2204C9
720521107FEA49B31417D7284541B49228EC87E83FDD304CE7CECCEDCC357FA8
F1CC7C33772EE73BF73BE7CC9138E7902409B58D1D1DB4F473702C9B645C123A
AB4F07023031C1351E3544CECCD8E6DF92EE109B5C9021027FF9FA1D6FDE7DEC
ACA93C16300B6035164C617EFFE10350159536571D880F6BB613C1C6763FD631
1140D73916893C32F5DE882BA42FEBD8BF2B039ACED7E3C3B2144083AA6970D8
53919E9286CDA969484F7588B5A6EB02C1ABB57C62F239375740DBAAAAE1D1D0
082C1609741396DE15BE7C38E65FA1D87B142DCD4DE6299004305585A7300732
11656226CAC0F186185AA7A2682A2D407BEB1D84C2375DE60A285F8552E81D1C
45822CC146689E5840E5091FB6DB8033911E0C870479CCF0AF0B5EE365DE23A2
CE7F6BA04351183C05B9F016E6A2795241F89C0FB75ABA3039039497EC83FB72
CFA8E17BE3FA155E52E6454BE4F66A118DDE3155C7C3D8B00009C0CC1C70FEA4
0FF73ABAF099DB917F70CFDB43971E70779E1B6DAD11844261D79A2EE8585019
B29C5B058C36CECE2FE2C5370D15FE22447BBA11477266D6EE9DD367FB19EAEA
C32BE92C0520288B0C1AD58169F4075864FC5C50C1A83DAFE34071511E9EC5FA
A1D85276D8240DCBE4D5148C1A103929C90E46A7976F7C82B6EEC760920C954B
F8F03B01D9392E7C1A7F8AFE8BC5AEFFBA403E743AA5C1E6F072E03E4A3D3EFC
B81BC1C0A01532D7E87FE0A22E7DD51ED7DAD3451B8C813855551F4DDCB0A940
25C9857B9D181FEA85929C0929C1060BA7C0BFE27D0DC1AA0BFF9257A691A6CE
49DF76AC6FB38469B369FC23C00028BC25EDCDD3DBE70000000049454E44AE42
6082
}
end
object imUser: TImage
Left = 8
Height = 16
Top = 76
Width = 16
ParentShowHint = False
Picture.Data = {
1754506F727461626C654E6574776F726B477261706869635102000089504E47
0D0A1A0A0000000D49484452000000100000001008060000001FF3FF61000000
1974455874536F6674776172650041646F626520496D616765526561647971C9
653C000001F34944415478DA9C53CF6B1341187D936CB68D6B6DD526A1F5209A
83964089BF10EB41EDA508A5F4562F5E3C7953B07F414EE20F28588A47BD184F
42F1DE8B14915A8A29B55548AC49D1A64936FB233BB3B3DDCDBA492886B291E0
83E1836FDE7BF3CDCCF711D77571004248333EBA793C4E042C4707C33193BB90
655E0C05DDEB4F97AAD9C67EBB26001FEC3B58BC726930964C9EC5B9913842D2
404CAB61D18FEB6BD0132609519410104F20188A2040245836125D1B58DCC6CF
1D0DD4123172398189E93138B6E34785E097A48689070BCFC10BBF51955548C7
82702C86AE2BE0A69546A904A5A24095152FCA1044E765D7062BF699D4F24A1E
54D7C00C1D5B7903AF33F5545706132FB6D363A9B54D16BD85EF3F76F169ED1B
0A4212F7DF69BF6ECF6FBFFDE71BDC78FC65EFCE052972F57C3F862A145F730E
8E8638867A773135DE878F1B7CC67C9219F7A8515F83E1BE4064F45418E97586
7B172771EDEE244629C54691E14D8663FAF411E8BA19E97885AACA902D73AFF3
6A985B2A013643DD5BE9F53A2A651DB9B205C3A09DAF5052280AF23E348DA1F1
ED33AF8C16C93B460812E42BBD60D4EC6C5028AA58CD5571724042B3DD0F5A9E
B4E6E473560163BCB301CD7D78F8BE469F396E2BDFA66FC22BC276F7566781A9
BF0378681AFBBD106FD31C46839CF534AAAFC1FFE08F0003004368DA47740445
240000000049454E44AE426082
}
ShowHint = True
end
object imPassword: TImage
Left = 8
Height = 16
Top = 103
Width = 16
ParentShowHint = False
Picture.Data = {
1754506F727461626C654E6574776F726B477261706869639D03000089504E47
0D0A1A0A0000000D49484452000000100000001008060000001FF3FF61000000
1974455874536F6674776172650041646F626520496D616765526561647971C9
653C0000033F4944415478DA64534B6C545518FECEB9AF99F6F6311D8AD2764A
25A5319A600248056D7561AD91C0C274A38D8D61270B8D614958A87183245035
2E4CD40824C67623269A0805D14429C540484C43CD744A3B0F3A7367DA9969E7
CE7D9ECB3F9569D27072BEE4BCBEFF7CFF7FBEC38CC9016CB44050F74721DC6F
E5C82ED52B25FF665C7E118CF6847F8987A3477D334B13E903C6A5CFC1F8068D
6D0610FECFCA8E7D471AF6BC05AE34A2F0D331705963608C62DA66CBCB27C3BC
F94958F726602FDC5C0597DA6AB4FFC350ABDAA233F01EC0CE7C01277F09A19D
8308027F800247959658986955D8C97188A0543B1EA9F33603748F4DBF5D49A7
96BD7C097E751E5ACF3E544CE7B0E3BA635AEF10DC95EB10A60D27318B0FBF4E
1CDE1A2008604CBC34D7F5CEF46B6B897C22B02C70CD83BEE3A9511A8C29EDDB
294513F67C56BC7EEADFC18B5797A76A1C22520D7E3CF419156F98163294EF95
78C6EAEEED50DFD7F71F80B03A202A2B503B75ACCF4CE141D6FC25DAAC5C9339
86A8B89D8C49BFB1DC0FFD41CBAB27E0979720D64A109E052F1B472039D0F7BE
89A06AC15A22F9650F52A40B4C09416E8B416ADA8ECA9D09C835295CB220E414
A4360E458942EBEA27792112A481EBAD08EF3E44739B14FBF422054A27419C16
046E9902D07BFAEB39924A37AFAED2E222A929D24D3A1AF70E41AC2FC24EC7A9
888B909B2260AA0CB935029F13C73421DFCFB9179EF87DE2A0E5082369383755
09EAD33DCDC75B5F188193B94369ADA2E1996194A673B83B33F795EB3327D6AE
F587D4DBEDD9A27FA3E6B32E4233C1259453170EFCD93E38D2C7C33499B90AA7
5434A3AFBCD1C0D46D30FE98FCAF63E4FAE0A3F34AEDBC4C4E4C6D5AD9F396F4
3D0331A95125C969AC1985F954DEB9DC94CFBE17EA6CC4B6E787FB8C497F0642
EC04E75B8D44C53CAD75F7C5B4D8AE0D9B3B9924FE899BE7BEB99C1BB7E2B360
924295D7A13F7BB03B0844F93127660AAE2FCC757845839E12B032098C7C3A7B
F1BB2BCB71AB52C9BA05831C5A81B392C1F4DCDA993A4FAE0F9E3B7E6BFCDDA1
E45F1F8DA6CF8635DEBB90F3BEA7F48AB5BD5BF74A5FEE57A73EA95A227EFE9A
F1F1A9F30BBFD63F21C3D6A6127A0954422C13D28FD6A3849EDA9F23DC279875
C2430106008CB88477E0C424650000000049454E44AE426082
}
end
object btnCancel: TBitBtn
Left = 23
Height = 26
Hint = 'Apply changes to the connection settings.'
Top = 136
Width = 110
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Cancel'
Glyph.Data = {
36040000424D3604000000000000360000002800000010000000100000000100
2000000000000004000064000000640000000000000000000000FFFFFF00FFFF
FF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFF
FF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF00FFFFFF000000
0000000000000000003300000033000000000000000000000000000000000000
00000000000000000033000000330000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
0000000000333040C4FF3040C4FF000000330000000000000000000000000000
0000000000333040C4FF3040C4FF0000003300000000FFFFFF00FFFFFF000000
00333040C4FF6C7EFCFF6C7EFCFF3040C4FF0000003300000000000000000000
00333040C4FF6C7EFCFF6C7EFCFF3040C4FF00000033FFFFFF00FFFFFF003040
C4FF7182FAFF596EF9FF596EF9FF7182FAFF3040C4FF00000033000000333040
C4FF7182FAFF596EF9FF596EF9FF7182FAFF3040C4FFFFFFFF00FFFFFF003040
C4FF7687F8FF5469F7FF5469F7FF5469F7FF7687F8FF3040C4FF3040C4FF7687
F8FF5469F7FF5469F7FF5469F7FF7687F8FF3040C4FFFFFFFF00FFFFFF000000
00003040C4FF7B8CF7FF4F65F5FF4F65F5FF4F65F5FF7B8CF7FF7B8CF7FF4F65
F5FF4F65F5FF4F65F5FF7B8CF7FF3040C4FF00000000FFFFFF00FFFFFF000000
0000000000003040C4FF8291F6FF4B61F3FF4B61F3FF4B61F3FF4B61F3FF4B61
F3FF4B61F3FF8291F6FF3040C4FF0000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
000000000000000000003040C4FF8896F6FF465DF0FF465DF0FF465DF0FF465D
F0FF8896F6FF3040C4FF000000000000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
000000000000000000333040C4FF8F9DF5FF4159EEFF4159EEFF4159EEFF4159
EEFF8F9DF5FF3040C4FF000000330000000000000000FFFFFF00FFFFFF000000
0000000000333040C4FF97A3F5FF3C55ECFF3C55ECFF3C55ECFF3C55ECFF3C55
ECFF3C55ECFF97A3F5FF3040C4FF0000003300000000FFFFFF00FFFFFF000000
00333040C4FF9EABF4FF3751EAFF3751EAFF3751EAFF9EABF4FF9EABF4FF3751
EAFF3751EAFF3751EAFF9EABF4FF3040C4FF00000033FFFFFF00FFFFFF003040
C4FFA7B3F5FF324DE7FF324DE7FF324DE7FFA7B3F5FF3040C4FF3040C4FFA7B3
F5FF324DE7FF324DE7FF324DE7FFA7B3F5FF3040C4FFFFFFFF00FFFFFF003040
C4FFB0BBF5FF2D49E5FF2D49E5FFB0BBF5FF3040C4FF00000000000000003040
C4FFB0BBF5FF2D49E5FF2D49E5FFB0BBF5FF3040C4FFFFFFFF00FFFFFF000000
00003040C4FFBAC3F6FFBAC3F6FF3040C4FF0000000000000000000000000000
00003040C4FFBAC3F6FFBAC3F6FF3040C4FF00000000FFFFFF00FFFFFF000000
0000000000003040C4FF3040C4FF000000000000000000000000000000000000
0000000000003040C4FF3040C4FF0000000000000000FFFFFF00
}
GlyphShowMode = gsmAlways
ModalResult = 2
ParentShowHint = False
ShowHint = True
TabOrder = 6
end
end
object XMLPropStorage1: TXMLPropStorage
StoredValues = <>
left = 81
top = 32
end
end
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.