Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (44 sloc) 2.89 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
135
phpBB Bilgi Ekranları
Oral ÜNAL
post
true
2011-04-04 10:38:15 -0700

Merhaba arkadaşlar,

phpBB forumlarının ve hatta nerdeyse bütün forumların kullandığı bilgi ekranları vardır. Kullanıcıya yapılan işlemi söyler ve sonra isterse anasayfaya gitme imkanı vs. sunar. Bunlara örnek vermek gerekirse phpBB forum sisteminde üye giriş yaptığı zaman hemen en son olarak bulunduğu sayfaya atmaz. Üye giriş yapar giriş işlemi başarılı ise karşısına başarı ile giriş yaptınız yazısı çıkar. Aynı şekilde çıkış yaptığı zamanda başarıyla çıkış yaptınız anasayfaya gitmek için tıklayınız linki görünür.

Bu bilgi ekranları forumda aktif olan kişilerde sıkıntı yaratabiliyor. Kendimden biliyorum. Devamlı başarılı başarılı mesajları boğuyor en sonunda. phpBB'de bu sayfaları çok rahat bir şekilde nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim.

Şimdi öncelikle phpBB forumumuzun yüklü olduğu olduğu klasörü açıyoruz. Sonra şu dosyayı açıyoruz: phpbb_klasoru/includes/functions.php Aşağıdaki ifadeyi arıyoruz:

function meta_refresh($time, $url, $disable_cd_check = false) 
{ 
  global $template; 
 
  $url = redirect($url, true, $disable_cd_check); 
  $url = str_replace('&', '&', $url); 
  
  // For XHTML compatibility we change back & to & 
  $template->assign_vars(array( 
    'META' => '<meta http-equiv="refresh" content="' . $time . ';url=' . $url . '" />') 
  ); 
  return $url; 
} 

Yukarıdaki bu ifadeyi aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz:

function meta_refresh($time, $url, $disable_cd_check = false) 
{ 
  global $template; 
 
  $url = redirect($url, true, $disable_cd_check); 
  $url = str_replace('&', '&', $url); 
  
  header("Location: $url"); 
   
  /* 
  // For XHTML compatibility we change back & to & 
  $template->assign_vars(array( 
    'META' => '<meta http-equiv="refresh" content="' . $time . ';url=' . $url . '" />') 
  ); 
  return $url; 
  */ 
}

Faydalı olması dileğiyle, kolay gelsin

Önemli not: Bu düzenleme phpBB 3.0.8 üzerinde test edilmiştir.